Murfasade

Skader på murfasader er vanskelige å oppdage tidlig ettersom det er veggen innenfor murpusset som påvirkes. Tegn på problemer er rennemerker, misfarging og murpuss som har løsnet.

For å undersøke fukt i veggen kreves en fuktmåling.

Murpuss består av vann, sand og bindemiddel. Pussen males med egen maling.

Årsaker til fuktskader

Vann kan trenge inn på flere måter, men fellesnevneren er ofte at murpussen ikke er tett. Små sprekker og hull kan gi skader. Her er noen vanlige steder der fukten kan komme inn:

 • Mellom vindu og vegg, og mellom dør og vegg
 • Der lamper, nedløpsrør og andre ting er skrudd fast i veggen
 • Der rør går gjennom veggen
 • Der balkonger og skjermtak er festet
 • Det kan også være sprekker i fasaden som gjør at vann trenger inn i veggen

Luftspalte kan hjelpe

En luftspalte, som er en beskyttende lomme innenfor murpussen, kan hjelpe mot fuktproblemer. Bygger du nytt hus bør du derfor bygge med en fuktspalte i ytterveggen. Om du har allerede har luftspalt står det ofte i beskrivelsen du fikk når du kjøpte eller bygde huset.

Tips og råd

 • Reparer murpuss som har løsnet, sprukket, har hull, ujevnheter eller misfarging
 • Undersøk om veggen bak er uskadet hvis du skal reparere murpussen
 • Lei en fagmann for å sjekke om fasaden er tett, da dette er vanskelig å gjøre selv
 • Kontroller at det ikke er fukt i sprekker og hull før du legger på ny murpuss
 • Når du skal feste noe i fasaden, bor hullet litt nedenfra og opp slik at vann ikke renner like lett inn i hullet
 • Sett beslag over dører og vinduer. De skal skråne tilstrekkelig til at vannet skal renne ned og ikke dryppe på veggen
 • Kontakt gjerne en fagmann for hjelp og råd

Velg land