Vaskerom

Rør som lekker og dårlige gjennomføringer i vegger og gulv er de vanligste årsakene. Et sluk som er feilmontert kan også skape problemer.

Blant øvrige årsaker er ødelagte slanger, feilaktige koblinger og lekkende vaskemaskiner. Er gulvet på vaskerommet i dårlig forfatning eller feilkonstruert risikerer du at skadene kan bli omfattende.

Ventilasjon på vaskerommet gjør at fukt tørker raskere. Både luft som suges ut og luft som suges inn hjelper til.


Tips og råd

  • Sjekk overflatesjiktet med jevne mellomrom. Om du har plastbelegg som har sluppet eller begynt å boble, eller sprukne fliser og fuger kan det være tegn på fuktskader
  • Rens gulvsluket ett par ganger i året
  • Bruk avstengingskranen til vaskemaskinen
  • Sjekk at ventilasjonen fungerer tilfredsstillende
  • Sjekk slanger og koblinger på vaskemaskinen. Sprekk i slanger, plastslanger som har tørket inn, rust og irringer er varseltegn
  • Se etter at det er tett ved rørgjennomføringene. Kjenn etter om rørene er fuktige
  • Hull i vegger som ikke lenger er i bruk, skal være tettet
  • Kjøp et dryppbrett til under vaskemaskinen om du ikke allerede har det

Velg land

    ring oss 41 41 41 28