Snegler

De fleste snegler har et skall på ryggen, men ikke alle. Et eksempel på en type uten skall (nakensnegle) er brunskogsneglen (Arion vulgaris), også kjent som mordersneglen. Disse har spredd seg voldsomt i Norge de siste årene, og kan gjøre stor skade i hager samt være til sjenanse for nærliggende bebyggelse. Arten utkonkurrerer den vanlige norske svartskogsneglen. Brunskogsneglen har tidligere blitt forvekslet med iberiaskogsneglen men det er bekreftet at det er brunskogsneglen som har kommet til Norge.

Det finnes i Norge 419 marine sneglearter, 28 sneglearter i ferskvann, og 100 sneglearter på land.

Brunsnegle

Brunsnegle (Brunskogsnegle) trives best i fuktige miljøer, den lever i ett år og voksne individer dør sent på høsten. Snegler som er unge på høsten overvintrer i kompost eller ganger under jorden hvor den legger egg. I april/ mai våkner sneglene, og da kan de produsere opp til 400 utover sommeren og høsten. Etter et par uker klekkes eggene og sneglen har utviklet seg til voksene snegler 4-5 uker etter det.

Snegler lever av ulike type blader, gress, grønnsaker og jordbær, og kan ødelegge avlinger som vi har dyrket frem.

Det kan være krevende å forebygge mot snegler, men vi anbefaler at du:

  • Fjerner råttent og dødt plantemateriale
  • Fjerner ugress
  • Holder gressplenen kort
  • Sjekker komposthaugen jevnlig
  • Vann kun der det trengs
  • Vann om morgningen

Det er mulig å få kjøpt ulike midler for å bli kvitt snegler.

Velg land