Snegler

De fleste snegler har et skall på ryggen, men ikke alle. Et eksempel på en type uten skall (nakensnegle) er brunskogsneglen (Arion vulgaris), også kjent som mordersneglen. Disse har spredd seg voldsomt i Norge de siste årene, og kan gjøre stor skade i hager samt være til sjenanse for nærliggende bebyggelse. Arten utkonkurrerer den vanlige norske svartskogsneglen. Brunskogsneglen har tidligere blitt forvekslet med iberiaskogsneglen men det er bekreftet at det er brunskogsneglen som har kommet til Norge.

Det finnes i Norge 419 marine sneglearter, 28 sneglearter i ferskvann, og 100 sneglearter på land.

Velg land

    ring oss 41 41 41 28