PetPack Drikker

«Vi trenger et godt system for å bekjempe skadedyr, som er effektivt, miljøvennlig og giftfritt og alt dette oppfyller Anticimex Smart.»

PetPack, en av Skandinavias mest moderne produsenter av brus. Med produksjon av både handelens egne merker, samt kjente merkevarer som Schweppes stilles de sterkeste krav til hele prosessen og kvalitetskontroll samtidig som vi må være ledende på effektivitet.

Marte Taraldrud, Kvalitetsleder i PetPack Drikker AS.

Anticimex Smart for Industri

Våre godkjente skadedyrteknikere har lang erfaring med å skreddersy forebyggende tiltak for Næringsmiddelindustrien. Skadedyrprogrammet baserer seg på utført risikoanalyse. Antallet rutinebesøk tilpasses og avtales med bakgrunn i utført risikoanalyse. Ved en rutinekontroll vil skadedyrtekniker gå gjennom hele din virksomhet for å avdekke forhold som kan utgjøre en risiko med tanke på etablering av skadedyr. Feller og detektorer mot skadedyr avleses og behov for forbedringstiltak dokumenteres

Choose country

    ring oss 41 41 41 28