Bergen vann

For Bergen Vann KF er effektivitet og miljøvennlig kontroll og bekjempelse av rotter i avløpssystemet svært viktig. Med Anticimex Smart unngår de rotteskader i avløpssystemet på en giftfri måte, dette gjør at de ikke trenger å bekymre seg for giftig forurensing av grunnvann og andre vannkilder.

«Vi ønsker å ta vare på miljøet samtidig som vi vil ha gode dokumenterbare resultater i vår bekjempelse av rotter i avløpssystemet.»
Ann Beth Ravndal, Seksjonsleder.

Anticimex Smart for vann og avløp

Gnagere bor i befolket områder. De fleste gnagere vi ser i miljøet lever i kloakker. De formerer seg raskt, ødelegger avløpet, og beveger seg sømløst fra kloakker til overflaten eller til og med inn i bygninger. I tillegg til skaden de forårsaker, plager de også bymiljøet. Den mest effektive måten å håndtere problemet på er å utrydde gnagere i deres naturlige habitat. Med Anticimex Smart får du en unik tjeneste som effektivt hjelper deg med å forhindre gnagerproblemer i vann og avløp på en effektiv og miljøvennlig måte.

Choose country

    ring oss 41 41 41 28