Skadedyrservice

Vi i Anticimex har lang erfaring med skadedyrservice, når du tegner en skadedyravtale med oss ser vi til å holde eiendommen fri for skadedyr, både med forebyggende og akutte tiltak når det er behov for det.

Vår skadedyrservice kombinerer grundige inspeksjoner for å
avdekke tegn på aktivitet og forhold som kan medføre risiko for inntrekk og
etablering av skadedyr, sammen med sikring av bygget som hindrer at
skadedyrene tar seg inn og deretter overvåker vi din virksomhet 24/7 med
detektorer og feller som gjør at vi kan agere effektivt på et mulig
skadedyrproblem.

Våre skadedyravtaler er giftfrie

Vi tilbyr avtaler med og uten 24/7 digital overvåkning og fangst. Valget er ditt!

Smart skadedyrkontroll

Vi har kombinert vår kunnskap om skadedyr med nyskapende teknologi for å skape et effektivt, forebyggende og unikt program kalt Anticimex Smart. Ved hjelp av digitale feller, sensorer og kameraer kontrolleres aktiviteten av rotter og mus 24 timer i døgnet uten bruk av gift.

Velg land