Skadedyrkontroll i Oslo

Sikker og miljøvennlig skadedyrkontroll

Skadedyr kan føre til store ødeleggelser og katastrofe i hjemmet og på arbeidsplassen, de kan true beboerne og ansatte sin helse og sikkerhet hvis de får holde på som de vil. Anticimex tar sikte på å hjelpe våre kunder til å holde skadedyraktiviteten i deres hjem eller virksomhet til et absolutt minimum, ved hjelp av miljøvennlige metoder og redusert bruk av gift. En av våre største prioriteringer er å sikre at alle mennesker, dyr og miljøer er uberørte av våre metoder når vi skal fjerne skadedyr. Produktene vi bruker er konstruert til å håndtere de største skadedyrangrepene, mens de fortsatt er trygge å bruke rundt mennesker og kjæledyr.

Skadedyr i Oslo

Oslo er en by som vokser hurtig, noe som fører til at skadedyrsrelaterte problemer gjør det samme, enten det gjelder skadedyr i hus, leilighet eller på en arbeidsplass, så er behovet for effektiv bekjempelse mer viktig enn noen gang. Vi tilpasser hver skadedyrbekjempelse til spesifikke forhold og individuelle behov hos hver kunde for å sikre en langsiktig løsning og for å redusere risikoen for at skadedyrene kommer tilbake. De fleste skadedyrene rundt om i landet finner vi også i Oslo, og vi har merket en ekstrem vekst i antall skjeggkre og veggedyr saker de siste årene, skjeggkre kommer trolig med byggevarer fra utlandet, mens veggedyr tar vi med oss hjem fra ferie.

Inspeksjon, Sikring & Overvåkning

Vi starter alltid med inspeksjon av området. Grundige inspeksjoner er en forutsetning for god skadedyrkontroll, formålet er å avdekke tegn til aktivitet, samt avdekke forhold som kan medføre risiko for inntrekk og etablering av skadedyr. Når det kommer til rotter og mus er sikring et viktig forebyggende element for å hindre dyrene fra å ta seg inn i bygninger. Våre inspeksjoner fokuserer derfor på å avdekke bygningsmessige mangler som kan medføre risiko for dette. Anbefalte sikringstiltak beskrives i våre online rapporter og kunde får tilbud om utbedring av Anticimex.

Vi har også detektorer og feller for effektiv deteksjon og fangst av skadedyr. Våre unike Smart-enheter er laget for 24/7- overvåkning og fangst på en miljøvennlig måte, noe som gir oss en bedre mulighet til å kunne analysere og agere effektivt på et mulig skadedyrproblem sammenlignet med bruk av tradisjonelle feller og gift. Pris på skadedyrkontroll varierer alltid ut i fra type skadedyr og omfang.

Anticimex Oslo

Vi har mange erfarne teknikere som har levert tjenester innen skadedyrkontroll i og rundt Oslo i en årrekke, hvorav alle har spesialkompetanse innenfor skadedyrbekjempelse. Anticimex er opptatt av å levere jevn og god kvalitet, og som det største skadedyrfirmaet i Oslo sikres dette gjennom egen opplæring og kalibrering av alle ansatte. Vi leverer også tjenester inne bygningsmiljø, mattrygghet og brannvern.

Velg land