Gnagersikring

Sikring mot rotter og mus

Rotter og mus kan forårsake produksjonsstopp, smittespredning og nedgrising av lokaler. Rotter og mus er kreative dyr som alltid finner nye veier å ta seg inn. Derfor trengs også smarte løsninger for å holde de borte.

Kostnaden ved å sikre et bygg eller et avløpssystem mot rotter og mus er marginal i forhold til skadene som kan oppstå. Rotter og mus gnager på alt og spiser opptil 9 kg mat per år, og det årlige tapet kan bli flere millioner kroner.

Gjennom årene har vi i Anticimex funnet frem til de mest effektive og miljøvennlige metodene for å stenge ute rotter og mus. Noe man kan stå for selv er å alltid holde det rent og ryddig i og utenfor lokalene. Rotter trives best der det er skittent og der de finner søppel å gjemme seg blant.

Sikre bygget utvendig og innvendig

Et bygg må sikres både innvendig og utvendig. Da går vi nøye gjennom dører, vinduer, ventiler, sprekker, revner, rørgjennomganger, gulvsluk, tak, vegger, gulv og andre steder der de kan finne veier inn. Åpne veier tettes eller dekkes med nett, metallplate eller annet egnet materiale.

Under inspeksjonen kommer vi med tiltak du selv kan gjøre. Det kan være å sikre søppelhåndteringen mot gnagere, male veggene med en glatt maling slik at dyrene ikke får feste, innføre et slusesystem til følsomme lokaler, ta bort klatrevekster på fasaden etc.

Avansert digital skadedyrbekjempelse

Anticimex Smart bruker høyteknologiske digitale feller, sensorer og kameraer for å kontrollere aktivitet av rotter og mus. Ved å kombinere vår erfaring og kunnskap om rotter og mus med en rekke avansert utstyr kan vi sikre et effektivt forebyggende program, som er skreddersydd til hver kundes spesifikke behov.
Les mer om Anticimex Smart.

La oss gi deg et komplett forslag på tiltak for å sikre ditt bygg mot rotter og mus og profesjonell hjelp med å gjennomføre dem!

Velg land

    ring oss 41 41 41 28