Rotte i Arendal

Rotter trives der vi mennesker befinner oss, for da har de tilgang på mat. De bosetter seg først og fremst på fuktige plasser som avløp og kjeller. De er eksperter på å lage gangsystemer med kamre som de bruker til bo og oppbevaring av mat. Rotter er altetende og alvorlig smittespreder.

Bekjempelse av rotte i Arendal

Det er flere ting man bør tenke på når man skal bekjempe rotter, og det kan være en krevende oppgave om man ikke har rett kompetanse eller utstyr for jobben.

Anticimex har utviklet gode metoder på å bli kvitt rotter i Arendal. Vi har produkter og løsninger som tar hånd om rottene på en effektiv og miljøvennlig måte.

Inspeksjon, Sikring & Overvåkning

Vi starter alltid med inspeksjon av området. Grundige inspeksjoner er en forutsetning for god skadedyrkontroll, formålet er å avdekke tegn til aktivitet, samt avdekke forhold som kan medføre risiko for inntrekk og etablering av skadedyr. Når det kommer til rotter er sikring et viktig forebyggende element for å hindre dyrene fra å ta seg inn i bygninger. Våre inspeksjoner fokuserer derfor på å avdekke bygningsmessige mangler som kan medføre risiko for dette. Anbefalte sikringstiltak beskrives i våre online rapporter og kunde får tilbud om utbedring av Anticimex.

Vi har også detektorer og feller for effektiv deteksjon og fangst av skadedyr. Våre unike Smart-enheter er laget for 24/7- overvåkning og fangst på en miljøvennlig måte, noe som gir oss en bedre mulighet til å kunne analysere og agere effektivt på et mulig skadedyrproblem sammenlignet med bruk av tradisjonelle feller og gift. Pris på skadedyrkontroll varierer alltid ut i fra type skadedyr og omfang.

Anticimex Arendal

Vi har mange erfarne teknikere som har levert tjenester innen skadedyrkontroll i og rundt Arendal i en årrekke, hvorav alle har spesialkompetanse innenfor skadedyrbekjempelse. Anticimex er opptatt av å levere jevn og god kvalitet, og som det største skadedyrfirmaet i Arendal sikres dette gjennom egen opplæring og kalibrering av alle ansatte. Vi leverer også tjenester inne bygningsmiljø, mattrygghet og brannvern.

Hvilke skader kan rotter gjøre?

  • Gnaging på elektriske kabler kan føre til driftsstans av tekniske installasjoner og produkter, og i verste fall føre til alvorlige brannskader.
  • Gnaging på vannrør og soilrør kan føre til lekkasjer og vannskader.
  • Ødelagt plast/dampsperre kan gi kondensskader i boligen.
  • Nedtråkket, oppspist eller fjernet isolasjon fører til nedsatt isolasjonsevne i hele huset, og kan i verste fall gi kondens- og fuktproblemer på vinteren.
  • Lukt fra døde rotter eller fra rottebol med store mengder lort og urin.
  • Smittefare der rottelort og urin ligger åpent, eller der det kan drysse ned i oppholdsrom.
  • Allergireaksjoner på områder etter rotteaktivitet. Rotter har allergener i spytt, urin og hud. Ettersom de steller pelsen ved å slikke seg kan rottehår også være allergifremkallende.
  • Materielle og estetiske skader ved gnagehull i treverk, plater, interiør, møbler samt alt man lagrer i kjellere og på loft.
  • Det kan også være psykisk ubehagelig å vite at det er eller har vært mus eller rotter i en bolig.

Velg land