World Pest Awareness Day

For første gang i verdenshistorien har vi fått en internasjonal skadedyrsdag, World Pest Awareness Day. Den 6. Juni har derfor blitt en merkedag for det viktige arbeidet skadedyrbransjen gjør.

Skadedyrbransjen beskytter mennesker og deres eiendommer mot smitte og skader hver eneste dag, og Anticimex har siden 1973 hjulpet bedrifter, byer, landbruk og privatperson med å bli skadedyrsfrie her i Norge. For å oppnå ønskede resultater kreves et samarbeid mellom ulike parter - næringsliv, myndigheter og skadedyrssleskaper, og målet er alltid å arbeide på en bedre og mer bærekraftig måte enn i dag.

I 2004 fikk vi egen forskrift som regulerer skadedyrbransjen her i Norge. Dette sikrer at vi som skadedyrsfirma har den faglige kompetanse om skadedyr og bekjempelsesmetoder som trengs. Ikke minst når det gjelder bærekraftig bruk av bekjempelsesmidler og alternative miljøvennlige metoder.

Vi vil bruke denne anledningen til å hylle bransjen og alle skadedyrbekjempere verden over!

Våre ansatte skal ha en givende jobb

I hjertet av Anticimex er vårt folk og våre gjensidige verdier. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for våre ansatte, og derfor sørger vi alltid for at de besitter den kompetansen de trenger, har tilgang på det nyeste og beste utstyret, samt at vi tilpasser våre løsninger som gjør at de leverer den beste og mest miljøvennlige tjenesten til samfunnet.

Med dette som en base, er vi stolte over å være det moderne selskap som tilbyr moderne løsninger for et moderne samfunn. Vi jobber med forebygging ved å bruke vår inngående kunnskap og erfaring for å minimere risikoen for at problemer oppstår.

Vi omfavner ny teknologi, slik at vi kan tilby våre kunder en mer effektiv, imøtekommende og miljøvennlig service. Vi streber også etter bærekraftige løsninger slik at våre kunder kan være sikre på at det vi tilbyr har som mål å vare.

Vi har et ønske om å bevare miljøet

Ved å forebygge skader før de oppstår reduseres kostnadene til våre kunder. Dette er er en bærekraftig forretningsmodell vi i Anticimex mener er positiv for alle våre interessenter. Vi er stolte av at Anticimex har klart å utvikle alternative metoder og lyktes med å redusere påvirkningen på miljøet.

Les om Anticimex Smart her - miljøvennlige løsning for giftfri skadedyrkontroll

Velg land