World Pest Awareness Day

For første gang i verdenshistorien har vi fått en internasjonal skadedyrsdag, World Pest Awareness Day. Den 6. Juni har derfor blitt en merkedag for det viktige arbeidet skadedyrbransjen gjør.

Skadedyrbransjen beskytter mennesker og deres eiendommer mot smitte og skader hver eneste dag, og Anticimex har siden 1973 hjulpet bedrifter, byer, landbruk og privatperson med å bli skadedyrsfrie her i Norge. For å oppnå ønskede resultater kreves et samarbeid mellom ulike parter - næringsliv, myndigheter og skadedyrssleskaper, og målet er alltid å arbeide på en bedre og mer bærekraftig måte enn i dag.

I 2004 fikk vi egen forskrift som regulerer skadedyrbransjen her i Norge. Dette sikrer at vi som skadedyrsfirma har den faglige kompetanse om skadedyr og bekjempelsesmetoder som trengs. Ikke minst når det gjelder bærekraftig bruk av bekjempelsesmidler og alternative miljøvennlige metoder.

Vi vil bruke denne anledningen til å hylle bransjen og alle skadedyrbekjempere verden over!

Les om Anticimex Smart her - miljøvennlige løsning for giftfri skadedyrkontroll

Velg land

    ring oss 41 41 41 28