Våre teknikere fortsetter å bekjempe skadedyr hos våre kunder

Anticimex og koronasituasjonen

Våre teknikere fortsetter å bekjempe skadedyr hos våre kunder. Vi har innført mange tiltak for å sikre at du som kunde skal være trygg på ikke å bli smittet av vårt personell.

Våre smittebegrensende tiltak
Anticimex følger de anbefalinger som kommer fra Folkehelseinstituttet.

Ved besøk hos våre kunder holder teknikeren minimum 1 meter avstand og det håndhilses ikke. Ingen signering av papirer eller på nettbrett finner sted. Rapport og annen informasjon sendes over elektronisk i forkant eller etterkant. Teknikeren arbeider med hansker og hanskene skiftes mellom hver kunde.

For å begrense kontaktpunkter, møter ikke våre teknikere opp på våre kontorer, men arbeider hjemmefra og reiser direkte ut til kundene. Teknikerne mottar arbeidsordrer elektronisk. All kommunikasjon mellom tekniker og ledelse skjer digitalt. Kurs og samlinger er utsatt inntil videre.

Når biler skal etterfylles med bekjempelsesmidler og annet utstyr, besøker teknikerne lageret hver for seg for å unngå kontakt med andre. Hansker benyttes.

Teknikere som faller inn under karantenebestemmelsene, er i karantene hjemme. Det gjelder også ansatte med forkjølelsessymptomer, som må holde seg hjemme til de har vært symptomfri i 24 timer.


Hva ønsker vi at du som kunde skal gjøre for at våre teknikere ikke skal smittes:

Dersom du eller noen av husstandens medlemmer er smittet, har symptomer på smitte eller på annen måte faller inn under karantenebestemmelsene, varsler du oss på 41 41 41 28 før vi reiser ut til deg. Dette gjelder også ved forkjølelsessymptomer. Skjer ting fort, slik at du ikke rekker å si fra på forhånd, gir du beskjed til vår tekniker med en gang han/hun kommer og før teknikeren kommer inn i boligen. For alles trygghet utsetter vi ditt besøk til etter at karantenen er avsluttet.

Selv om du/dere er i karantene kan vår tekniker utføre inspeksjoner og tiltak utenfor huset. Dette må avtales med tekniker på forhånd.

Velg land