Utfordringer med fukt i bygninger skal standardiseres

Hvert år fører fukt til omfattende bygningsmessige skader. En stor andel av disse skadene leder også til helsemessige problemer. Mange av disse skadene kunne vært unngått dersom byggebransjen hadde hatt bedre verktøy for håndtering av fukt.

Standardiseringskomité opprettet av Standard Norge

Anticimex AS er nå representert i en standardiseringskomité opprettet av Standard Norge, som skal foreslå og utarbeide standarder som er egnet til å redusere omfanget av fuktskader.

Les mer om Stand Norge

Velg land