Syv tips til sikring av bolig mot rotter og mus

Visste du at en mus kan ta seg inn gjennom et 6-7 mm lite hull og rotter gjennom et 12-20 mm lite hull?

Vær føre var, så slipper du besøk av gnagere

Høsten er tiden hvor mus og rotter trekker inn i hus og hytter, så det kan være lurt å kartlegge og iverksette tiltak for sikring av din bolig nå for å slippe de ubudne gjestene.

– Det vanligste stedet musene kommer seg inn er under eller mellom kledningen på huset. Ved å bruke et speil kan man enkelt se om det er hull eller glipper innunder panelet på husveggen. Andre vanlige steder er ved ledninger eller kabler som går inn i huset der det fort kan være en liten åpning, sier Jul Anders Østby i Anticimex. Han har over 30 års erfaring som skadedyrbekjemper.

Rotter benytter gjerne åpne kjellervinduer, lufteluker, ventiler eller sluk for å komme seg inn. Også sprekker i grunnmuren, eller glipper mellom muren og kledningen, er typiske rotteinnganger.

– Ta en runde rundt huset og sjekk at det ikke er noen lett synlige åpninger. Ikke undervurder hvor små sprekker eller hull gnagerne kan komme seg gjennom. En mus trenger kun 6-7 millimeter for å komme seg inn, mens en rotte trenger 12-20 millimeter, sier Østby.

Finner man åpninger som skal tettes, er det viktig å bruke et materiale gnagerne ikke klarer å spise seg igjennom.

– Metallnetting eller metallplater fungerer bra. Musebånd eller såkalte børstelister kan også brukes for å hindre musene i å klatre opp innunder kledningen eller stoppe rotter fra å snike seg gjennom sprekker, sier han.

Det er også viktig å ha det ryddig rundt huset.

– Både mus og rotter er avhengige av skjulesteder for å slippe unna rovdyr. Hvis hagen din er som en golfbane vil de ikke føle seg trygge, og heller dra et annet sted, sier han.

Velg feller

Har man først fått de ubudne gjestene i hus, anbefaler Østby å bruke feller, ikke gift.

– Det er viktig å huske på at mus og rotter som har spist gift ofte løper ut av huset og blir spist av andre dyr. Det kan være en hund eller en katt eller et rovdyr. Da er det alltid en fare for sekundærforgiftning, og det ønsker vi å unngå. Hvert år er det også mange barn som blir forgiftet fordi de har fått i seg gift som har stått fremme, sier han.

Fellene som brukes i dag kommer i alle utgaver, fra de enkle klappfellene, til Smart-feller som er digitale og rapporterer når dyret har gått i fella.

– Man kan gjerne bruke den enkleste utgaven hvis man oppdager at man har noen mus på loftet. Men har man en hel rottefamilie i kjelleren anbefaler jeg å søke profesjonell hjelp til å bli kvitt problemet, sier Østby.

Vi i Anticimex bruker både sensorer, kameraer og smartfeller i jakten på gnagerne. Fellene kan avlive opptil 50 mus med strøm. Når det er bevegelse i fella, sendes det automatisk en e-post til en skadedyrtekniker.

– De høyteknologiske fellene, og overvåkningen vi bruker i dag, gjør at vi kan være langt mer effektive enn tidligere, sier han.

Syv tips til å sikre boligen mot rotter og mus:

  1. De fleste husfasader har musebånd, det vil si tynne stållister under kledningen for å hindre mus og rotter i å komme inn. Såkalte børstelister kan også benyttes. Ofte er ikke jobben med listene gjort godt nok. Da bør man enten legge nye, eller sørge for å tette igjen eventuelle hull og glipper med stålnetting eller stålplater.
  2. Et kritisk punkt er overgangen mellom grunnmuren og nederste del av husveggen. Sørg for å tette eventuelle glipper med gnagesikkert materiale.
  3. Pass på å tette godt rundt kabler eller ledninger som går gjennom husveggen. Ofte kan det oppstå små åpninger ved slike innføringer som musene kan komme seg inn gjennom.
  4. Alle lufteluker, ventiler, sluk og kjellervinduer bør lukkes eller tettes.
  5. Rydd hagen og fjern vedstabler eller plankehauger hvor gnagerne kan gjemme seg. Det kan også være lurt å sørge for minst mulig vegetasjon langs husveggene.
  6. Både dyrefôr, kompost, fuglefrø, avfallsfrukt og søppel er rene delikatessen for mus og rotter. Sørg for å ikke brødfø skadedyrene.
  7. Både mus og rotter er gode til å klatre. Ikke ha stiger stående som gjør det enklere for gnagerne å klatre inn i ventiler eller vinduer høyere opp på veggen. Også grener på trær kan fungere som en bro over til huset.

Ønsker du hjelp til sikring av din bolig mot mus og rotter?

Ta kontakt her...


Velg land