Stavanger kommune velger Smart!

1. juni slutter Stavanger kommune å bruke rottegift.

Kommunestyret har nå vedtatt at rottebekjempelse i regi av kommunen skal skje uten bruk av gift, derfor velger de å gå for vår løsning, Anticimex Smart.

Stavanger velger en giftfri løsning for å spare miljøet, samt å beskytte andre dyr og barn mot forgiftning.

Anticimex Smart er en nyskapende teknologi for å skape en effektiv, forebyggende og unik skadedyrbekjempelse. Ved hjelp av digitale feller, sensorer og kameraer kontrolleres aktiviteten av rotter og mus 24 timer i døgnet.

De giftfrie Smart produktene skal bekjempe rotter i friområder, ved kommunale bygg og i avløpssystemet til Stavanger.

I dag velger de fleste kommuner å bruke en kombinasjon av gift og giftfrie bekjempelsesmetoder, men vi er helt sikre på at mange nå kommer til å gjøre som Stavanger, altså ta i bruk en 100% giftfri metode for rottebekjempelse.

Les mer om Anticimex Smart her...


Choose country

    ring oss 41 41 41 28