Sørg for god brannsikkerhet også i ferien

Det stilles samme krav til brannsikkerhetsutstyr i hytter og fritidshus som hjemme hos deg selv.

Kravene til fungerende røykvarslere i hytter og fritidsboliger er de sammme som det er i vanlige boliger, dvs. minst en detektor eller røykvarsler i hver etasje og alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Kravene til bolig og fritidsbolig kan du lese mer om i Veiledning forebyggende forskrift 2016.

Skal du leie hytte anbefaler vi at du tar med reiserøykvarsler eller ekstra batteri til røykvarsler i tilfelle dette mangler, selv om utleier har ansvar for å utføre risikovurdering og ha rutiner som ivaretar brukernes sikkerhet, blant annet med regelmessig kontroll og vedlikehold av utstyr.

Sjekkliste for god brannsikkerhet på hytta

 • Vær sikker på at hytta har fungerense røykvarsler og brannslokkingsutstyr
 • Ta med deg nytt batteri til røykvarslerne når du drar på hytta eller til sommerhuset
 • Test røykvarsleren hver gang du kommer til hytta. Batteriet skal byttes minst en gang årlig
 • Bruk 20 sekunder på en sjekk av pulverapparatet også: Vend det opp ned slik at pulveret ikke klumper seg og sjekk at trykkindikatoren peker på det grønne feltet
 • Kontrollér at røykvarsleren kan høres på alle soverom og oppholdsrom, også når dørene er lukket
 • Kontroller at slokkemiddel (brannslange eller brannslokkeapparat) er lett tilgjengelig
 • Kontrollér at sikringsskap, kontakter og ledninger er uten synlige skader
 • Feies pipa regelmessig?
 • Sørg for at rømningsveier er lett tilgjengelig
 • Gå aldri fra levende lys
 • Slå av alle elektriske apparater om natta og når hytta ikke er i bruk
 • Gå aldri fra flyttbare elektriske ovner som står på

Det kan være lurt å lage en nødplakat til hytta slik at nødetater finner fort fram dersom det er behov.

God brannsikkerhet i campingvogn og bobil

Tidlig varsel om røykutvikling og brann i campingvogn og bobil er viktig, og ihht veiledningen til teknisk forskrift er røykvarsler påbudt i campingvogner og campingbiler: «Fritidsbolig i risikoklasse 4 med én boenhet, inkl. campinghytter, ”spikertelt” og campingvogner. Røykvarslere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 dB i soverom eller på soveplass når mellomliggende dører er lukket.»

I campingvogner og bobiler er det også ihht forskrift om bruk av kjøretøy §1-5 påbudt med minst en håndslokker med minimum 2 kg pulver.

Da man i campingvogner og bobiler svært ofte anvender ofte gass til kjøleskap og oppvarming er det viktig at utstyret er i orden og at gassvarsler er montert. Husk at dersom dere har aggregat som kan avgi luktfri kullos (CO) som er vanskelig å oppdage, særlig når man sover, er det viktig å montere en CO-varsler.

Velg land