Overraskende mye mus på Østlandet

Høsten er tiden av året hvor mus trekker inn i boliger, dette er fordi mus har et høyt stoffskifte og trenger mer mat. Musen har en ganske smart atferd, og de trenger kun et lite hull for å komme inn i våre hjem og hytter. Å stoppe dem kan være vanskelig, og skadene kan i verste fall føre til både brann- og vannskader.

Får du mus i huset kan det føre til alt fra gnaging på kabler og rør, ødelagt isolasjon, vond lukt og gnagehull i treverk og på møbler. I verste fall kan skadene føre til både brann, vannlekkasjer og fuktproblemer i huset. I tillegg kan gnagere være smittebærere av flere ulike sykdommer som salmonella, harepest og musepest.

Syv tips til å sikre boligen mot mus:

  • De fleste husfasader har musebånd, det vil si tynne stållister under bekledningen for å hindre mus i å komme inn. Såkalte børstelister kan også benyttes. Ofte er ikke jobben med listene gjort godt nok. Da bør man enten legge nye, eller sørge for å tette igjen eventuelle hull og glipper med stålnetting eller stålplater.
  • Et kritisk punkt er overgangen mellom grunnmuren og nederste del av husveggen. Sørg for å tette eventuelle glipper med gnagesikkert materiale.
  • Pass på å tette godt rundt kabler eller ledninger som går gjennom husveggen. Ofte kan det oppstå små åpninger ved slike innføringer som musene kan komme seg inn gjennom.
  • Alle lufteluker, ventiler, sluk og kjellervinduer bør lukkes eller tettes med gitter.
  • Rydd hagen og fjern vedstabler eller plankehauger hvor gnagerne kan gjemme seg. Det kan også være lurt å sørge for minst mulig vegetasjon langs husveggene.
  • Både dyrefôr, kompost, fuglefrø, avfallsfrukt og søppel er rene delikatessen for mus. Sørg for å ikke brødfø skadedyrene.
  • Mus er gode til å klatre. Ikke ha stiger stående som gjør det enklere for gnagerne å klatre inn i ventiler eller vinduer høyere opp på veggen. Også grener på trær kan fungere som en bro over til huset.

Vi er her for å hjelpe deg
Om du ønsker hjelp med å se til at boligen er tett, så kan Anticimex bistå med inspeksjon og sikring mot mus. Våre inspeksjoner fokuserer på å avdekke bygningsmessige mangler som kan medføre risiko for inntrekk av mus. Anbefalte sikringstiltak beskrives i våre rapporter og du vil få uforpliktende tilbud om utbedring av oss.

Ta kontakt i dag om du har spørsmål eller ønsker hjelp.

Velg land

    ring oss 41 41 41 28