Nye bad risikerer slakt-karakter

Uten dokumentasjon av hva som er gjort, kan det nye badet ditt bli mye mindre verdt.

I mai er standarden NS 3600 klar til bruk i tilstandsrapporter ved boligsalg. Standarden opererer med tilstandsgrader fra 0 til 3, der 0 er feilfritt, mens 3 betyr alvorlige feil som krever strakstiltak.

– Hvis du ikke har papirer som viser hva som er gjort, vil det splitter nye badet ditt ved taksering automatisk få graden 2 i stedet for toppkarakter. Det er som slakt å regne for et bad som kanskje har kostet flere hundretusen kroner, sier Roy Malmo Nilsen i Anticimex.

Den dårlige karakteren betyr at det nye badet blir sidestilt med et sterkt slitt bad med kort gjenværende brukstid.

– Dokumentasjonskrav blir det nye regimet. Alle som pusser opp bør heretter være påpasselige med å få ordentlig dokumentasjon på jobben. Både håndverkere og selvbyggere skal fotografere og beskrive hva som gjøres og opplyse om hvilke materialer som er brukt. For badets del er det viktig å dokumentere at det er materialer som er teknisk godkjent av Sintef, sier Malmo Nilsen.

Han har sittet i komiteen som har utarbeidet standarden, sammen med Forbrukerrådet og representanter fra megler- og takstbransjen.

Meglere er positive til tilstandsrapport

Dagens tilstandsrapporter ved boligsalg har vært for upresise og av varierende kvalitet. Derfor har en felles standard vært etterlyst.

Eiendomsmeglerbransjen går inn for at boligkjøpere fra 2015 skal få en grundig teknisk boliganalyse basert på NS 3600.

– Vi kan kun oppfordre, ikke pålegge, våre medlemmer å bruke den nye rapportstandarden. Men jeg tror vi vil se den i bruk om to år. Derfor bør boligeiere bli flinkere allerede nå til å ta vare på dokumentasjon om boligen. Takstmannen vil da få et bedre grunnlag for å utarbeide en fullstendig og best mulig teknisk tilstandsanalyse. Det vil igjen redusere muligheten for krav fra kjøper etter et salg i fremtiden, sier juridisk rådgiver Margrethe Røse Solli i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Takstbransjen skal utdanne flere takstmenn for å møte den økte etterspørselen som følge av grundigere og mer tidkrevende kontroller. NS 3600 skal ikke bare gi en grundigere analyse av den byggtekniske tilstanden, men også blant annet omhandle boligens branntekniske tilstand, gi en vurdering av radon og andre geologiske forhold.

Det skal også gjøres en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.

– De færreste vet hva en samsvarserklæring er, men den vil sannsynligvis få sin renessanse nå. Erklæringen er et av boligens verdipapirer, sier Røse Solli.

Enhver som er ansvarlig for utførelse eller endring av elektriske anlegg skal utstede erklæring om samsvar med forskriftens krav. Erklæringen skal følge det elektriske anlegget i hele dets levetid. Men boligsselgere har ofte enten ikke mottatt papirene fra elektrikeren eller ikke tatt vare på dem.

Obligatorisk tilstandsrapport ved eiendomssalg?

Hvert femte boligsalg ender i tvist mellom kjøper og selger. En viktig årsak er at mange boliger selges kun med verditakst, som sier lite og ingenting om boligens tilstand.

I 2009 la et regjeringsoppnevnt utvalg fram en utredning som foreslår å gjøre tilstandsrapport obligatorisk ved de fleste eiendomssalg. Siden har forslaget vært til vurdering i Justisdepartementet.

Forbrukerrådet har i flere tiår hatt obligatoriske tilstandsrapporter som en kampsak, nå med utgangspunkt i den nye standarden.

– Mange nordmenn kjøper boliger nærmest i blinde og må forholde seg til takstrapporter med forbehold, antakelser og hint. Erfarne boligkjøpere kan lære seg å lese faresignalene, mens nybegynnerne ikke skjønner hva som kan ligge bak av ekstrautgifter. Derfor trenger vi mer nøyaktig informasjon, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.

– Det er to store urettferdigheter i det norske boligmarkedet i dag. Den ene er at mange betaler en høy kjøpesum for noe som er dårlig vedlikeholdt. Det andre er at boligeiere som er nøye med vedlikeholdet ikke får uttelling for det når de selger fordi det ikke synliggjøres godt nok for kjøperne, sier Bartholdsen.

Velg land