Nå må du ha røykvarslere i hver etasje i din bolig

I den nye forskriften om brannforebygging som trådte i kraft 1. januar står det:

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere.
Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Kravet til at røykvarsler skal kunne høres i alle rom der det oppholder seg mennesker er ikke nytt, men blir nå mer aktuelt med de nye bestemmelsene som trådte i kraft 1.januar.
Det er smart å ha røykvarsler på alle soverom, det er ikke sikkert det holder med røykvarsler i gangen utenfor soverommene. Alarmstyrken bør være minst 60db inne på hvert rom med lukkende dører

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt. Slokkeutstyret må være lett tilgjengelig.

Det er lovlig med både optiske og ioniske røykvarslere, men Paul Ivar Myrstad, fagansvarlig for brann i Anticimex, anbefaler seriekoblede, optiske røykvarslere til de som nå må skaffe seg en eller flere i tillegg til de som allerede er installert i boligen. Brannvesenet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler også seriekoblede røykvarslere.

Hvor brannsikkert er ditt hjem?

Tanken på brann er skremmende!

I følge statistikk fra Norsk Brannvernforening dør over 60 personer i boligbranner hvert år (gjennomsnitt fra 2002 til 2012) og ca. 2/3 av alle branner er i bolighus. Årsaken er som regel uforsiktighet, som å forlate et rom med brennende lys, men tekniske feil er også vanlig.

Brann er alltid lettere å forebygge enn å slukke! Gode forebyggende tiltak er derfor viktig i ditt hjem.

Riktig brannvernutstyr er viktig!

Det finnes mye du selv kan gjøre for å minimere risikoen for brann hjemme, og å ha riktig brannvernutstyr er en viktig del av dette.

Brannvarslere (røykvarslere)

Ved brann er det røyken som er farligst og som forårsaker flest dødsfall. 2 - 3 åndedrag av den giftige røyken kan være nok til å sette deg ut av spill. Installer derfor brannvarslere og velg en som er CE-godkjent.

 • Alle hjem bør ha minst én brannvarsler per etasje
 • Brannvarslere skal alltid plasseres i taket ved rommets høyeste punkt, og minst 50 cm. fra veggene. Det må plasseres brannvarsler i gangen utenfor soverom, og om du sover med lukket dør anbefales også en inne på soverommet
 • Alarm skal høres i fra alle rom og alarmlyden bør være over 60 db
 • Test brannvarsleren minst én gang per måned og etter at du har vært bortreist over tid
 • Bytt batteri og rengjør røykvarsleren én gang per år. Dette kan du gjerne gjøre 1. desember som er røykvarslerens dag
 • En brannvarslers levetid er ca. 8 - 10 år. Gamle varslere håndteres som spesialavfall

Brannslokkere

 • Alle hjem skal ha husbrannslange eller et 6 kilos pulverapparat, og aller helst begge deler. Bruk aldri brannslange på branner i fett, frityr, olje og andre væsker!
 • Det optimale er å ha slokkeutstyr i hver etasje
 • Slokkeutstyret skal plasseres så sentralt og lett tilgjengelig som mulig
 • Brannslangen kontrolleres hvert år ved å rulle ut slangen og sette på vannet. Vær obs på sprekker i slangen
 • Pulverapparat sjekkes hvert kvartal ved å sjekke at manometerpilen står på det grønne feltet. Hvert 5. år skal apparatet kontrolleres av sertifiserte fagpersoner, og hvert 10. år skal det på service

Brannstige og branntau

Mange har montert brannstige eller branntau hjemme, men vet lite om hvordan det brukes. Gjør deg kjent med utstyret og se over det minst én gang per år.

Brannteppe

Et brannteppe er bra å ha i tillegg til andre slukkemidler. Du kan kvele små branner og det er enkelt i bruk. Vær oppmerksom på at brannen kan blusse opp igjen når du fjerner teppet.

Velg land