Ikke la museåret stenge denne

Det er ekstremt museår i år. Men lufteluker i kjellere bør likevel stå åpne.

I høst har forskerne rapportert om svært mange mus i store deler av Sør-Norge.

– Det har ikke vært så mange mus på 10-15 år. Nå kommer barfrosten, og da vil de inn i varmen, sier seniorforsker Jørund Rolstad ved Norsk instituttet for skog og landskap på Ås. Det er særlig skogmus som svinger i antall fra år til år, og det er disse som nå finner veien inn i hus og kjellere.

– Jeg har tatt 40-50 stykker av dem i egen kjeller allerede, sier forskeren.

Viktig luft

En mus trenger en åpning på bare seks-syv millimeter for å smette inn i boligen. Da gjelder det å ha tette kabel- og rørgjennomføringer. Overgangen mellom mur og nederste del av veggkledningen er også et kritisk punkt. Men luftelukene i en kjellerstue eller til et soverom i kjelleren skal stå åpne, museår eller ei.

– Noen blir fristet til å stenge innluftingsventilene i grunnmur eller yttervegg for å hindre gnagere i å komme inn. Hvis de stenges, blir utskiftingen av gammel inneluft dårligere, sier Roger Zachariassen i Anticimex. Han er sjef for selskapets arbeid med forebygging av feil og mangler i boliger.

Mus kan komme seg gjennom ventiler som er plassert både 20 og 30 centimeter over bakkenivå, ifølge Anticimex. Men ikke hvis lufteluken er utstyrt med gitter. Du får også kjøpt gitter for ettermontering. Husk at gittermaskene ikke må være større enn seks millimeter.

Lufte ut fukt

Også eiere av landets over 300 000 krypkjellere bør la lukene stå åpne vinterstid. Kald og tørr luft utenfra er med på å tørke ut kjelleren.

– Krypkjellere er en risikokonstruksjon fordi det er så mange problemer med dem, ofte på grunn av for høy luftfuktighet. Stengte luker om vinteren hindrer fuktig luft i å komme seg ut, sier han.

Har du en ubebodd råkjeller, er behovet for innsig av frisk luft gjennom ventilene mindre. Når Anticimex er på boliginspeksjoner, ser de mange stengte luker.

– Ventilasjon er et vanskelig tema for folk. Vi bruker mye tid på spontan undervisning når vi er ute i felt. Særlig må vi bruke tid på å fortelle hvorfor det er feil å stenge lukene selv om det er kaldt ute. Verken mus eller kulde er grunner for å stenge lukene, sier Zachariassen.

Ujevn bestand

Mye snø om vinteren er viktig for bestanden av mus og andre smågnagere. Er det et bra snødekke i skogen, overlever flere mus under snøen. Er det i stedet mye regn og kulde om vinteren, dør flere mus.

Men ellers fremstår svingningene fortsatt som litt av et mysterium for forskerne.

En ting er dermed sikkert.
– Når de blir mange nok, krasjer bestanden fordi mange individer kjemper om den samme maten. Og vi ser tegn til at musebestanden kollapser nå, sier Jørund Rolstad.

Velg land