Greit å lagre klær i råkjeller?

Ja, men bare hvis du har kontroll på fukten. Her er tipsene.

Hus bygget på 1960- og 70-tallet hadde som regel kun kald råkjeller. Mange av dem har forblitt uinnredet.

Du kan bruke råkjelleren som lagerplass, men det er viktig å passe på luftfuktigheten. Blir den over 70 prosent vil det vokse mugg på klær, skinn, papp, papir og andre organiske materialer, sier Roger Zachariassen i Anticimex. Han er sjef for selskapets arbeid med forebygging av feil og mangler i boliger.

Jo mer luftfuktigheten overstiger 70 prosent, desto fortere kommer muggveksten. Muggen kommer ekstra raskt dersom det er både varmt og fuktig i råkjelleren.

- Mange lagrer i kjelleren uten først å sjekke luftfuktigheten. Da kan det fort gå galt, sier han.

Temaet er aktuelt på flere måter om våren. Vintertøy skal pakkes bort. Telen går i bakken, noe som øker sjansen for at overvann gir større belastning på dreneringen rundt huset. Er dreneringen dårlig, blir det mer fukt i kjelleren.

Luftfuktigheten bør holde seg under 60 prosent

Luftfuktighetsmålere er et viktig hjelpemiddel. De vanligste er omtrent på størrelse med en mobiltelefon og måler luftfuktighet, men har gjerne også temperaturmåler og klokke.

- I proffmarkedet må vi ha bedre utstyr, men du får en helt grei luftfuktighetsmåler til hjemmebruk for et par hundrelapper. Du får også en variant der du legger ut fuktsensorer på to-tre steder i kjelleren og følger med via et panel i boetasjen, sier Zachariassen.

For å redusere faren for vekst av mugg, bør luftfuktigheten holdes under 60 prosent i rommet. Men det er viktig å merke seg at det vil være høyere luftfuktighet der temperaturen er lavere enn ellers i rommet, som tett på yttervegg og ned mot gulvet.

Lagringen bør derfor helst skje 10-15 centimeter vekk fra yttervegger og litt opp fra gulvet. Av samme grunn anbefaler han hyller og reoler av stål, ikke tre.

Avfukter

- I tillegg kan det være innsig av vann fra terrenget utenfor ytterveggen. Betonggulv i råkjellere er også gjerne litt fuktige, sier Zachariassen.

Saltutslag på vegger og kjellergulv er tegn på at det kommer inn fukt utenfra. Høy luftfuktighet i råkjelleren kan ikke gi slike saltutslag.

- Mange ganger er aktiv avfukting den beste løsningen for mange krypkjellere og råkjellere med fuktproblem, sier han.

Vanlige kondensavfuktere er ikke godt nok i kjellertemperaturer. Anticimex bruker såkalte krypgrunnsavfuktere, som har god effekt også ved lave temperaturer. De er hydrostatstyrt og setter i gang når luftfuktigheten kommer over et bestemt nivå, i dette tilfellet 60 prosent.

Ved og filleryer

Ting du har i kjelleren fra før påvirker graden av fuktighet. Fyringsved som skal lagres i kjelleren bør være svært tørr før den bæres inn, helst under 16 prosent fuktkvote.

- Én kubikkmeter ved kan avgi så mye som 200 liter vann under tørking. Fuktig fyringsved som blir lagret i råkjelleren vil bli muggen og kan også gi vekst av ekte hussopp dersom den blir liggende for lenge, sier Zachariassen.

Derfor anbefaler Anticimex at et vedlager blir tømt og feid helt rent før ny ved lagres. Også ved bør lagres opp fra gulv og ut fra yttervegg.

Filleryer ligger ofte på kjellergulvet for å få et lunere preg i kjelleren. Det er ikke nødvendigvis smart. Muggen vokser lett i slike materialer.

Vi finner filleryer på kjellergulv som viser seg å være hele årsaken til dårlig inneklima i huset. Ryen er full av mugg på grunn av stadig tilgang på fukt. Først da den ble kastet, har problemet i etasjen over forsvunnet.

Gulvbelegg i organisk materiale har samme risiko for muggvekst ved tilgang på fukt, det gjelder spesielt vinyljute, et gulvbelegg med ''hår'' under. Vinyljutebelegg var veldig vanlig å bruke på 1960- og 70-tallet, og noe utover 80-tallet.

Også verdt å vite:

  • Hvis luftfuktigheten er mer enn 55 prosent, kan hageredskap og annet verktøy i metall ruste, ifølge Anticimex' ekspert.
  • Ventilene i råkjellere skal stå åpne så fukten finner veien ut, særlig om vinteren.

Velg land