Få lager kontrakt med håndverker

De fleste boligeiere bruker ikke standardavtale når de leier en håndverker, viser ny undersøkelse.


56 prosent sier at de aldri bruker avtalen, som kan lastes ned gratis fra nettsiden til Forbrukerrådet. Ytterligere 24 prosent har ikke hørt om at en slik avtale finnes, viser en spørreundersøkelse YouGov har gjort for Anticimex.

– Folk har brukt en kvart million på nytt bad og tror pristilbudet og kvitteringen er gullkantete verdipapirer. Men der står det som regel lite om hva som er gjort. Da blir det fort påstand mot påstand hvis noe går galt i ettertid, sier Roy Nilsen i Anticimex.

Uten ordentlig kontrakt blir det som ikke står i tilbudet like viktig som det som står der.

– Et skriftlig tilbud fra en håndverker angir ofte startdato, men sier som regel lite om sluttdato. Det står også lite om materialvalg, for eksempel hva slags membran som brukes. Vi vet at det selges membrantyper som ikke holder mål, sier Nilsen.

Boligeiere bosatt på bygda utgjør en overvekt av de som aldri bruker standardavtalen, viser undersøkelsen. Andelen er også ekstra høy blant de over 55 år.

Mange klager på håndtverkere

Foruten pris og betalingstidspunkt, presiserer en holdbar håndverkeravtale nøyaktig hva som skal gjøres og når jobben skal være ferdig. Den inneholder også spesifisering av pris på eventuelt tilleggsarbeider og dagbøter hvis tiden ikke overholdes.

– Altfor mange nøyer seg med å gjøre en muntlig avtale. I en travel hverdag blir det gjerne til at man lar det bli med det, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet mottar rundt 4000 klager på håndverkere hvert år. Første halvår i år var det en vekst på åtte prosent. Klagene fordeler seg jevnt på krangel om pris, kvaliteten på utførelsen og tidsfristen for gjennomføring.

– Med en standardkontrakt er mye mindre å bli uenige om i etterkant fordi så mye avklares juridisk på forhånd. Vi anbefaler også å innhente tilbud fra flere, så du kan sammenligne pris. Mange ringer kun til én, sier Bartholdsen.

Dokumentasjon er viktig ved salg

Dokumentasjon på hva som er gjort med boligen er viktig også med tanke på at den en gang skal selges.

Eiendomsmeglerforetakenes Forening vedtok nylig å anbefale sine medlemmer å bruke tilstandsrapport ved alle boligsalg fra 2015. Mange steder i landet er det vanlig å selge boligen kun med låne- og verditakst, som sier lite om boligens tilstand.

– Det går i retning av mer kontroll og dokumentkrav ved salg. Da trengs en kulturendring hos en håndverkerbransje som dessverre fortsatt sliter med ryktet sitt. Men blir forbrukeren flinkere til å kreve kontrakt og dokumentasjon, vil det i sin tur skjerpe håndverkerbransjen, sier Roy Malmo Nilsen i Anticimex.

Digitale servicehefter blir også vanligere for boliger. Dokumentene og spesifikasjoner samles på nettportaler i stedet for å forsvinne i flyttelass og ryddesjauer.

Velg land