EQT ny eier av Anticimex

I dag er avtale signert mellom Ratos AB og EQT VI. EQT VI har kjøpt Anticimex-konsernet.

Ratos kjøpte Anticimex i starten av 2006 og siden den gang har selskapet så vel som tjenestetilbudet utviklet seg i positiv retning, hvilket har økt Anticimex’ markedsposisjon ytterligere.

EQT er et Nordeuropeisk, ledende private equity med ca EUR 18 milliarder i forvaltet kapital. I samarbeid med et nettverk av industrielle rådgivere gjennomfører EQT sin forretningsidé ved å kjøpe eller finansielt styrke mellomstore til store selskaper i Nord- og Sør-Europa, Asia og USA, og hjelper de med utvikling mot å bli ledende selskaper.
Selskapene utvikles ved en industriell strategi med fokus på tilvekst. Siden oppstarten har EQT investert EUR 10,8 milliarder i rundt 100 selskaper og solgt nærmere 50. EQT-eide selskaper har rundt 550.000 ansatte.

EQT Partners, rådgivere til EQTs fond, har kontor i København, Frankfurt, Helsinki, Hong Kong, Oslo, London, München, New York, Shanghai, Singapore, Stockholm, Warszawa og Zürich. EQTs forretningsidé er å skape avkastning gjennom å kjøpe og utvikle mellomstore, solide selskaper i Nord-Europa og Kina.

EQT ser mycket positivt på Anticimex och dess framtida tillväxtmöjligheter och bedömer att Anticimex har goda förutsättningar att fortsätta växa inom både existerande och nya områden” sier Per Franzén, Partner i EQT Partners.

Anticimex tackar Ratos för ett utvecklande samarbete och ser fram emot en spännande framtid tillsammans med EQT”, säger Peter Carrick, VD Anticimex.

For ytterligere informasjon, se www.eqt.se og www.ratos.se.

Velg land