Boligrapport – med unikt konsept

Anticimex er Norges ledende selskap innen boliginspeksjon, med over 40 boliginspektører over hele landet. Hvert år utfører Anticimex ca. 10 000 boligsjekker.


NYTT UNIKT KONSEPT!

Anticimex har sammen med If, Norwegian Broker og meglerkjeden Partners laget et unikt forsikringskonsept for boligselgere, hensikten er å skape trygghet for selger og kjøper slik at man reduserer risiko for konflikter. Selger bestiller boligselgerpakken gjennom sin megler.

Boligselgerpakken er en forsikringspakke som inneholder:

  • Eierskifteforsikring til redusert pris
  • Risikovurdering i form av boligrapport
  • Evt. med våtromsbevis
  • Verdikupong for evt. ny forsikring

Les mer om: Boligsalgsrapport – med unikt konsept!

Anticimex er en av Norges ledende aktører innen boliginspeksjoner, og våre bygningssakkyndige gjennomfører over 15 000 slike inspeksjoner årlig. Anticimex er også et forsikringsselskap, og er blant annet ledende på Boligselgerforsikring i Sverige.

Med dette som utgangspunkt har Anticimex Forsikring utviklet et unikt forsikringskonsept for det norske boligmarkedet der Anticimex selv leverer Boligsalgsrapporten som en integrert del av Boligselgerforsikringen.

Målet er å bidra til å trygge bolighandelen ytterligere for alle involverte parter gjennom først å påta seg ansvaret for å utarbeide gode grundige rapporter, og deretter stå den forsikringsmessige risikoen knyttet til selgeransvaret etter at bolighandelen er gjennomført.

Resultatet er at Anticimex kan tilby Boligselgerpakken som skal gi deg som kunde flere fordeler.

Boligsalgsrapporten

Boligsalgsrapporten er basert på Norsk standard 3600, og innebærer en grundig sjekk av hele boligen utført av en av Anticimex sine dyktige bygningsinspektører. Rapporten fungerer også som grunnlag for utstedelse av et eventuelt våtromsbevis, og det er rapporten som gjør at Anticimex sin risikovurdering i forhold til Boligselgerforsikringen gjør at du som kunde kan tilbys denne forsikringen til en redusert pris.

Les mer om: Boligsalgsrapport – med unikt konsept!

Velg land