Anticimex kjøper seg inn i dansk rottesuksess

Anticimex kjøper 20 prosent av aksjene i den danske bedriften WiseCon A/S. WiseCon, som siden 2008 har utviklet seg til å bli verdens førende virksomhet innenfor intelligent rottebekjempelse, forventer med avtalen en fordobling av omsetningen i løpet av to år.

WiseCon styrker sitt nåværende distribusjonssamarbeid med Anticimex markant, og vil med denne eierandel gi nye muligheter for å vokse på en rekke eksportmarkeder de kommende år med høyere grad av salg og markedsføring av WiseCon produkter.

Tett utviklingssamarbeid

Anticimex som har 3200 medarbeidere i 14 land og årlig omsetter for mer enn 400 millioner euro, ser frem til et mye tettere samarbeid. Anticimex er i dag verdens ledende innen bruk av digitale løsninger i skadedyrbransjen og WiseCon har de beste kompetansene innenfor utvikling av produkter til digital monitoring av gnagere. Anticimex har ingen egen produktutviklingsavdeling slik som Wisecon, men til gjengjeld har de en unik markedsinnsikt og med de kompetanser kan de sammen utvikle helt unike digitale løsninger og produkter.

Grønn lovgiving

Lovgivingen innenfor EU går i retning av mer miljøriktige løsninger. En rekke land som f.eks. Tyskland og Nederland har allerede en lovgiving som forbyr f.eks. bruk av gift til forebyggende bekjempelse.

Derfor blir de effektive, giftfrie løsningene stadig en større del av bekjempelsen og overvåkningen fremover.

Velg land