Melmøll og tørrfruktmøll

De ulike artene av møll har liknende levesett, men litt ulike preferanser for varene de angriper. De voksne møllene gjør ingen skade. Larvene forårsaker mest problemer gjennom at de spinner tråder når de kryper omkring i varen de har angrepet. Puppeferdige larver kryper ofte vekk fra varen den har angrepet. Nyklekte møll kan derfor komme frem flere uker etter at varen har blitt kastet.

Møllen kan variere i størrelse beroende på art. Fargen er ofte blekgrå. Hos tørrfruktmøllen er framvingene rødbrune. Lengden er mellom 14-24 mm. Larven er skittenhvit og er 9-20 mm beroende på art.

Vanlige problemer

Møllens larver lever i mel, tørket frukt, nøtter o.l. Møll i kjøkkenskapet eller på kjøkkenveggene er et viktig varselsignal. Larvene spinner rikelig med tråder, slik at vattliknende klumper dannes i melet.

Tips og råd

Skadedyr i matvarer i våre hjem kommer oftest inn med nyinnkjøpte varer, men kan også komme fra miljøet rundt. Orden og renslighet er av stor betydning, da smuss og avfall i kriker og kroker er utmerkede utviklingsplasser for insekter. Det er viktig å holde kjøkkenet rent, og det kan hjelpe å oppbevare matvarer i tette forpakninger selv om dette ikke er noen garanti. Noe å tenke på er også at matvarer bør oppbevares så kaldt og tørt som mulig, og heller ikke oppbevares lenger enn nødvendig.

  • Tøm skap og skuffer og ta bort eventuelt hyllepapir
  • Støvsug angrepne områder. Var nøye rundt lister og sprekker. Støvsugerposen fryses innen den kastes
  • Undersøk varene nøye innen de settes tilbake. Det beste er oftest å kaste varer som er angrepet
  • Om varene er kun lett angrepet eller om de mistenkes å være angrepet, kan de reddes gjennom at varene får ligge noen dager i fryseren

Velg land