Melmidd

Det finnes flere typer midd. De kan leve av sopphyfer, råtnende planterester, matvarer, hår og hudrester. De kan opptre i ekstremt store mengder og er godt kjent som et problem i landbruket og i matvarehåndtering. Her kan de store mengdene føre til at arbeiderne utvikler allergi mot midd. Størrelsen på midd kan variere fra 0,2 til 2 mm. Man kan også få midd i huset.

De er usynlige for det blotte øye, men mel som er infisert av melmidd får ofte en rødlig farge. Matvarer man tror er angrepet av midd er uegnet som mat på grunn av sykdomsfare, støv fra infisert mel kan gi allergiske reaksjoner.

Vanlige problemer

Midd i våre hjem har i økende grad blitt anerkjent som en årsak til allergier. De trives spesielt godt i varme og fuktige forhold. Midd, eller snarere deres avføring som inneholder allergifremkallende stoffer (allergener), kan forårsake rennende øyne, hoste, pustevansker og astma.

Midd lever ofte i mel- og grynvarer samt kraftfôr.

Midd livnærer seg på alt av mat, som mel og ost, til høy og halm, som ofte inneholder muggsopp.

Tips og råd

Den eneste sikre metoden mot midd er å sikre at aktuelle varer oppbevares kjølig og tørt.

Velg land