Forsikringsklage If Boligsjekk og If Bygningssjekk

If Boligsjekk og If Bygningssjekk

Klage på leveransen

Er din opplevelse av deler eller hele leveransen, eksempelvis sen responstid, herunder tid fra meldt skade til inspektør kan komme på inspeksjon, ufullstendig undersøkelse etc. ønsker vi få din tilbakemelding.

Fyll ut skjemaet nedenfor eller sende e-post til klage@anticimex.no (merk: Boligsjekk/Bygningssjekk)

Du kan også sende brev til Anticimex Forsikring, PB 6118 Etterstad, 0268 Oslo (merk konvolutt: Klage).

Du er når som helst velkommen til å sende e-post til kundeklageansvarlig@anticimex.no

Velg land

    ring oss 41 41 41 28