Forsikringsklage skadedyr

Klage på leveransen av skadedyrbekjempelsen

Er din opplevelse av deler eller hele leveransen, eksempelvis sen responstid, herunder tid fra meldt skade til skadedyrtekniker kan komme på inspeksjon, ufullstendig bekjempelse etc. ønsker vi få din tilbakemelding.

Fyll ut skjemaet nedenfor eller sende e-post til klage@anticimex.no (merk: Skadedyrforsikring)

Du kan også sende brev til Anticimex Forsikring, PB 6118 Etterstad, 0268 Oslo (merk konvolutt: Klage).

Klage på avgjørelse

I klagen skal det begrunnes hva som menes er feil i avgjørelsen, hvilket vilkårspunkt som påberopes være feil anvendt, samt eventuelle nye forhold som styrker berettigelsen til kravet. Fyll ut skjemaet nedenfor eller send e-post til klage@anticimex.no (merk: Ny avgjørelse).

Du kan også sende brev til Anticimex Forsikring, PB 6118 Etterstad, 0268 Oslo (merk konvolutt: Klage).

Du er når som helst velkommen til å sende e-post til kundeklageansvarlig@anticimex.no

Velg land