Fuktskade

Fukt- og vannskader er en av de vanligste skadeårsakene i norske hjem

Hvert år oppstår det vannskader i ca 100.000 norske hjem.

Ofte kan disse skadene spores tilbake til dusjen på badet. Daglig skades 200 bygninger på grunn av vannlekkasjer fra rørinstallasjoner.

Fukt- og vannskader kan også medføre vekst av mugg. Fukt og mugg gir et dårlig innemiljø for alle som bor i huset, og kan medføre allergier og andre symptomer. En av to norske boliger har et dårlig inneklima. Det er både dyrt og vanskelig å bli kvitt fukt og mugg. Men det finnes hjelp!

Fuktskader forårsakes ofte av mangelfullt vedlikehold, feilaktig byggteknikk og feil i materialvalget.

Velg land