Fuktbille

Fuktbiller (Cryptophagidae) er små brunsvarte biller som kan opptre i enorme mengder i fuktige miljøer. Her lever de av mikroskopisk sopp. De lever opprinnelig i organisk avfall, hulrom i trær eller dyre- og insektsbol. Billene kan livnære seg på mugg, avføring og unge planter.

De er fra 1 til 3 mm.

Slik unngår du fuktbiller:

  • Se til at rom eller materiale som er angrepet tørkes ut og forblir tørre. Biller som finnes mens uttørking pågår kan fjernes med bruk av støvsuger.
  • Støvsugerposer bør fryses og kastes
  • Bevar matvarer, korn og høy og lignende helt tørt
  • Ved å unngå mugg, unngår man billene; Hold lokaler tørre, unngå vannlekkasjer, ha god ventilasjon
  • Destruer alle mugne matvarer og næringsmidler så de ikke tiltrekker seg biller

Velg land