Edderkopp

Edderkopper kan enten være omstreifere eller mer bofast med fangstnett.

Edderkopper betraktes av mange som svært ubehagelig om de er innendørs.

Nesten alle edderkopper har gift som er dødelig for insekter og andre smådyr, men bare noen få er giftige for mennesker og det er svært sjelden på våre breddegrader.

Kjennetegn

Edderkopper har en todelt kropp. De har fire par ben, to gripekjever og vanligvis åtte punktøyne, noen har færre. Hannen er som regel mindre enn hunnen.

Edderkopper i Norge

Edderkopper forekommer overalt der det finnes godt med bytte (insekter er hovedføde). I verden finnes det over 42.000 kjente edderkopparter, i Norge ca 560 arter.

Vanlige edderkopparter som forekommer innendørs i Norge er husedderkopp (Tegenaria domestica), stor husedderkopp (Tegenaria atrica) og kjelleredderkopp (Meta menardi).

Husedderkopp

Husedderkopp lever i hus og finnes over hele verden. Husedderkoppen spinner nett som ender i en trakt. Den foretrekker litt mørke steder, som i kroker, bak gjenstander og oppunder tak.

Vanlig husedderkopps kropp er 9–10 mm lang (hunn), mens hannens kropp er noen mm kortere og litt smalere.

Kroppen er tett besatt av korte hår. Den er lyst gulbrunlig med enkelte mørkere flekker. Beina er lange og slanke. Den er nært beslektet med stor husedderkopp, men er mindre og har mørkere ringer på beina.

Stor husedderkopp

Stor husedderkopp har brunaktige og ensfargede ben. Hunnens kropp er 11–18 mm lang mens hannens kropp er 10–14 mm og smalere enn hunnens.

Beina til stor husedderkopp er svært lange. Hele edderkoppen fra forbein til bakbein kan være hele 8–10 cm. Stor husedderkopp er derfor svært skremmende for mange, men altså helt ufarlig og den vil forsøke å stikke av fra oss mennesker.

Kjelleredderkopp

Kjelleredderkoppen er en annen stor edderkopp i kjellere, grotter og andre mørke, fuktige steder. Den er mørk sjokoladebrun og blank, i motsetning til husedderkoppene som er matt brune.

Forebygging mot edderkopper

Det er vanskelig å bekjempe edderkopper innendørs, og det er ofte også vanskelig å gjøre noe forebyggende mot edderkopper så de ikke kommer inn. Den beste metoden å minimere antall edderkopper er å holde det rent og tørt. En kost eller støvsuger kan benyttes for å fjerne edderkoppene. Husk at de ofte sitter innerst i spindelvevet (hjørnet). Man kan også sette opp nettingduk foran vinduer eller dører som skal stå åpne om natten, eller å ha tett netting foran kjellerluker, ventiler eller andre luker som går inn i huset. ​ ​Korriger lys rundt huset for å minske tiltrekning av nattflyvende insekter og dermed mat for edderkoppene.

Velg land