Når bygger duer reir

Hekkesesong for duer

Når legger duer egg?

Hekkesesongen for byduer er først og fremst på våren og sommeren, men dersom de finner egnede steder å hekke, kan de faktisk hekke hele året.

Problemer med duer i bygg

Hvis duene har funnet veien til loft eller lignende, hvor de kan finne fred og ly, kan de godt bygge reir midt på vinteren og få unger. Derfor er det viktig å sørge for at de IKKE får tilgang til det tørre og varme loftet ditt eller andre deler av konstruksjonen.

Det første kullet med duer klekkes vanligvis i mars

16-17 dager etter at dueeggene er lagt klekkes de. Det er vanligvis to egg i hvert kull.

Sammenlignet med andre fuglearter, legger duer få egg i hvert kull. Deres likevel raske reproduksjon skyldes at de får flere kull i løpet av året. I løpet av en sesong har duene typisk 3-5 kull. Flere kull kan forekomme under spesielt gunstige forhold.

Hvor bygger duer reir?

Duer gjør vanligvis ikke mye ut av reirbyggingen. De bygger reir nesten hvor som helst. Hyller, balkonger, gesimser og lignende er populære steder. Duer foretrekker å hekke i høyden.

Duer på loftet kan hekke hele året

Hvis duene har fått tilgang til loftet ditt kan de være i fred, og er mindre påvirket av vind og vær. Det betyr at de kan hekke hele året.

Dette vil medføre mange duer på loftet ditt, som igjen vil føre til store ansamlinger av dueavføring.

Hvilke skader kan duer forårsake?

Når duene slår seg ned i bygget, vil dette medføre ansamling av dueskitt. Denne skitten er svært sur og kan derfor ødelegge både selve bygget og gjenstander i bygningen.

Samtidig kan du også oppleve at duenes reirmateriale tetter igjen takrenner, ventilasjonssjakter osv.

Duer kan være smittespredere. De kan bære salmonella, fugleinfluensa, campylobacter og E.coli, som kan være alvorlig for personer som blir smittet.

Gjør det umulig for duene å bygge reir

Duene gjør ikke så mye ut av reirbyggingen sin, så de er raske til å slå seg ned. Derfor er det viktig å være klar over om det foregår reirbygging på din eiendom.

Ser du et påbegynt duereir, kan du ikke gjøre noe med dette før fuglene er ferdige med sesongens hekking. Når hekkesesongen er over og duene har forlatt redet, kan dueredet fjernes og sikringstiltak for å unngå ny hekking iverksettes.

Sperr av med fuglenett, fuglepigger eller bird wire

Enda bedre enn å fjerne reirene er å hindre at duene kommer inn, slik at de ikke kan begynne å bygge reir. Dette kan du blant annet gjøre ved å bruke duenett, duepigger eller duevaier slik at de ikke kan komme dit de vil. Ikke bare når det blir hekketid, men også før.

Velg land