Tegn på fuktskader

Blogg artikkel

Høst og vinter er fuktige årstider, og med mye nedbør øker også faren for fuktskader på huset ditt. Kjelleren er et av stedene som er ekstra utsatt, ved at vann kommer fra bakken under og rundt huset. Vann fra takrenner kan også føre til lekkasjer slik at vann renner inn fra innsiden av taket.

Avfukter

I tillegg kan det være innsig av vann fra terrenget utenfor ytterveggen. Betonggulv i råkjellere er også gjerne litt fuktige. Saltutslag på vegger og kjellergulv er tegn på at det kommer inn fukt utenfra. Høy luftfuktighet i råkjelleren kan ikke gi slike saltutslag.

– Mange ganger er aktiv avfukting den beste løsningen ved fukt i kjelleren. Vanlige kondensavfuktere fungerer ikke godt nok i kjellertemperaturer. Anticimex bruker såkalte krypgrunnsavfuktere, som har god effekt også ved lave temperaturer, sier Roger Zachariassen i Anticimex. Han er Produktsjef for selskapets arbeid med forebygging av feil og mangler i boliger.

Tegn på fuktskader:

  1. Vanninntrengning i kjeller eller sokkeletasje
  2. Fuktige kjellermurer (saltutslag på vegger eller gulv)
  3. Misfarging eller sverting på vegger eller i tak, spesielt i våtrom, men også bak møbler og skap plassert mot kalde yttervegger
  4. Vannlekkasjer i bygningskonstruksjoner eller husets røranlegg
  5. Kondensering (dugg) på vinduer
  6. Synlig hussopp
  7. Synlig muggsopp
  8. Mugglukt
  9. Insekter (spesielt sølvkre) kan også være indikasjon på fuktskader

(Kilde NAAF (Norges Astma- og allergiforbund)

Under 60 prosent

Luftfuktighetsmålere er et viktig hjelpemiddel for å avdekke om du har et problem med fukt i kjelleren. De vanligste er omtrent på størrelse med en mobiltelefon og måler luftfuktighet, men har gjerne også temperaturmåler og klokke.

– I proffmarkedet må vi ha bedre utstyr, men du får en helt grei luftfuktighetsmåler til hjemmebruk for et par hundrelapper, sier Zachariassen i Anticimex.

For å redusere faren for vekst av mugg, bør luftfuktigheten holdes under 60 prosent i rommet. Men det er viktig å merke seg at det vil være høyere luftfuktighet der temperaturen er lavere enn ellers i rommet, som tett på yttervegg og ned mot gulvet.

Derfor bør lagringen i kjeller helst skje 10 til 15 centimeter vekk fra yttervegger, og litt opp fra gulvet.

Velg land