Egenkontroll sjekkliste

Blogg artikkel

Hver dag før du går ut døra eller legger deg:

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
 • Sjekk at øvrige apparater og belysning som ikke trenger å stå på, er slått av
 • Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket
 • Sjekk at levende lys er slokket

Hver måned:

 • Test røykvarslerne ved å bruke testknappen
 • Test jordfeilbryteren i sikringsskapet

Hvert kvartal:

 • Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet
 • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg
 • Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer
 • Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett

Hvert halvår:

 • Gjennomfør en brannøvelse for hele familien
 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet
 • Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet

Hvert år:

 • Bytt batteri i røykvarslerne (1. desember er røykvarslerens dag (https://www.anticimex.com/nb-no/blogg/roykvarslerens-dag/))
 • Fjern støv fra røykvarslerne med en støvsuger
 • Test røykvarslerne med røyk
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr

Hvert femte år:

 • Få en godkjent el-installatør til å gjennomføre en el-sjekk i boligen
 • Få brannslokkeapparatet kontrollert hos en kompetent virksomhet

Hvert tiende år:

 • Skift ut røykvarslerne med nye
 • Utfør service på brannslokkeapparatet hos en kompetent virksomhet

Kilde: Norsk brannvernforening

Velg land