Rør som fryser

Blogg artikkel

Slik unngår du rør som fryser

Det er noen forutsetninger som må til for at rør skal kunne fryse. Vann må ha lav temperatur og være stillestående i røret. Luften må ha en temperatur under frysepunktet.

Utsatt plassering er den vanligste grunnen til at rør fryser. Det er viktig å ikke ha vinduer åpne over vannrør. Den kalde luften kan føre til at røret fryser.

Ved å ha minst 10 varmegrader i et rom, og om rørene ikke ligger for nært dårlig isolerte yttervegger kan du føle deg relativt trygg på at rørene ikke vil fryse.

Denne rørtypen er mest utsatt

Kobberrør har størst sjanse for å fryse. Grunnen er at rørveggen er lite elastisk og vil sprenge ved utvidelse. Når vann fryser øker volumet med 10 %.

Plastrør kan også fryse, men bruker lenger tid fordi det er et isolerende lag med luft mellom vannrøret og varerøret. Plast er dessuten mer elastisk enn kobber, og rørveggen kan gi etter uten å sprekke.

Avløpsrør er meget sjeldent utsatt, da vannet sjeldent er kaldere enn 5 grader.

Slik tiner du de frosne rørene selv

Om rørene ikke er sprukket, er det en sjanse for at du kan løse problemet selv. Plastrør utvider seg ofte når de fryser, og er du heldig er de ikke sprukket.

  • Sjekk nøye for skader og sprekker på rørene, finner du lekkasjer, tilkall profesjonell hjelp.
  • Er rørene hele, finn stengeventilen og skru av vannet til den delen av røret som er fryst.
  • Åpne en kran i nærheten av området, for å fjerne vann fra området vann er fryst.
  • Legg varme håndklær eller andre tekstiler på røret, og finn frem hårføner. Alle varmekilder fungerer, men vær forsiktig om du bruker noe som er strømførende.
  • Pass på å tørke opp vannet som drypper fra røret.
  • Kontakt rørlegger og utbedre svakhetene så du unngår at det skjer igjen.

Hva gjør jeg når rørene har fryst?

Om uhellet er ordentlig ute, rørene er sprukket og det er vann overalt må du gå drastisk til verks. Her anbefaler vi at du kontakter kyndig fagpersonell.

Men noen tiltak kan du gjøre selv;

Strøm og vann går ikke overens, så koble ut alt av elektrisitet i det rammede rommet. Rydd unna møbler, tepper og andre gjenstander som kan ta skade av vann og fukt.

Skaff hjelp til skadebegrensning, er det mye vann trenger du drenerings- og lensepumper. Kontakt Anticimex, rørleggeren din eller andre fagpersoner.

… Og ring forsikringsselskapet ditt!

Velg land