Har du husket å fuglesikre bygget ditt før hekkesesongen?

Blogg artikkel

Ute av syne, ute av sinn, er en regel som gjelder for mye her i livet. Gjennom en lang, sørpegrå vinter er det lett å glemme vårens og sommerens lysere, lettere utfordringer.

Når lufta igjen fylles av fuglesang og måkeskrik, er det ofte kjærkomment – frem til du innser at fuglene har valgt nettopp ditt bygg som tilholdssted og kjærlighetsrede.

For det første er det rett og slett lite innbydende med masse fuglemøkk overalt, og for det andre kan det spre midd og salmonella, eller til og med etse i stykker fasaden din. Noen fuglearter (særlig måker) er dessuten både bråkete og aggressive, spesielt under hekkesesongen.

Nettopp derfor er det så viktig å fuglesikre bygget ditt før det blir et problem. Årsaken finner vi i Naturmangfoldlovens paragraf 15.

Ulovlig å flytte på hekkende fugler

«Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.»

– Naturmangfoldloven, §15

Akkurat som mennesker, blir alle fuglearter våryre. Perioden april–juni er høysesong for hekking av måker. Andre fugler hekker også utover sommeren, og noen fuglearter kan hekke hele året.

Har fuglene laget reir, for eksempel på takterrassen eller under takgesimsen din, er det forbudt å flytte på dem før de er ferdige med hekkingen. Denne loven er ment for å beskytte fuglene.

Men – noen steder passer det veldig dårlig med hekkende fugl, spesielt med tanke på matsikkerhet og materielle skader. For å unngå hekking gjelder det å være føre var, og gi fuglene et tydelig hint om at de kanskje burde finne et annet sted å slå seg ned enn akkurat ditt bygg.

Enkle, humane metoder som holder fuglene unna

Alle våre løsninger er basert på at fuglene ikke skal komme til skade. Fuglene skal få leve livene sine mest mulig uforstyrret, bare helst et sted de ikke er til altfor stor sjenanse for mennesker.

Her gjelder det å kjenne de ulike artenes vaner, slik at du kan gjøre bygget ditt lite attraktivt som møtested.

Måker liker steder hvor de har oversikt, så en strømførende (men ikke-skadelig) skinne langs kanten av taket er ofte nok til å sende dem et annet sted.

Pigger og forskjellige typer vaier er også gode løsninger – eller til og med laser- og lyd-installasjoner som gjør området ubehagelig for fugl å oppholde seg i.

Noen ganger vil det være nødvendig å montere nett. Slik kan vi hindre all ferdsel av fugl i bestemte områder. For eksempel kan vi hindre duer, spurv og svale fra å finne hekkeplasser inne i bygninger eller i bakgårder. Profesjonelt oppsatte nett medfører ingen risiko for å skade fugler.

Vi hjelper deg gladelig med å finne riktig løsning for bygget ditt, avhengig av hva slags fugler du er plaget av. Men vær gjerne ute i god tid, før hekkesesongen er i gang igjen! Hvis fuglene har påbegynt bygging av sine reir, må vi avvente sikringstiltakene til hekkesesongen er over.


Vil du vite mer om fuglesikring? Her kan du lese mer og komme i kontakt med en av våre eksperter.

Vi skreddersyr fuglesikringsløsning for deg

Kontakt oss via skjemaet under for å motta tilbud med pris på tiltak for å sikre ditt bygg mot fugler, samt profesjonell hjelp med å gjennomføre dem.

Velg land