Blåbukk

Blåbukk (Callidium Violaceum) inngår i familien trebukker. Disse kjennes igjen på de lange antennene.

Blåbukk er en ganske stor blåsvart bille som finnes nesten overalt i Norden. Den lever under tørr bark av gran eller furu, og finnes ofte i nærheten av sagbruk eller nybygde hus. Billen har en metallisk blåsvart farge, og har lange antenner.

Blåbukk gjør ikke skade på hus, og bekjempes derfor ikke. Billen er 9-15 millimeter i størrelse.

Vanlige problemer som følge av blåbukk

Billens larver graver brede, grunne og svingete ganger mellom barken og veden der den forpupper seg. Når sjiktet mellom barken og veden er oppspist slutter angrepet. Angrep fra blåbukk skader ikke bæreevnen til treet. Bygger man inn tre med barkrester, risikerer man at blåbukker trenger seg gjennom dekkende materiale som takpapp, gipsplater, tapeter og lignende. Angrepet kan forveksles med husbukk.

Tips og råd

Unngå blåbukk inne!

  • For å unngå å få blåbukken inn i hus, anbefales det at all bark fjernes fra trematerialer som skal brukes.
  • Tørk og lagre ved utendørs og ikke bær det inn før det skal brukes
  • Blåbukken forsvinner av seg selv når det ikke er mer bark å oppdrive

Velg land