Vevkjerring

De har rund kropp med 8 bein på. De blir som regel voksne på slutten av sommeren. De er nattaktive og lever av åtsler og små insekter som de klarer å fange. På dagtid kan man se dem hvile på trær eller på husvegger. De kan minne om stankelbein, men stankelbeinet har en mer langstrakt kropp med 1 vingepar og 6 bein.

Utseende

Vevkjerringene hører med til edderkopp-familien, og har som alle disse fire par bein. Det er påvist 23 ulike arter vevkjerringer i Norge, men det vil trolig dukke opp flere. De har en liten eggformete kropp og utrolig lange beina som ender i mange små fotledd. Vevkjerringer blir også kalt for langbein og stankelbein Selv om kroppen på vevkjerringen bare er noen millimeter, så kan den totalt bli neste ti cm om man strekker ut bena på den. På en liten for-høyning foran på kroppen finner vi øynene, og lengst frem finner vi to sakseklør, disse inneholder ikke gift.

Livssyklus

Vevkjerringene spiser for det meste insekter, larver, meitemark og annet. De er i tillegg observert gnagende på sopp og annet plantemateriale. Byttet fanges med beina og føres opp til palpenes klosakser som dreper byttet, deler det opp og fører maten til munnen.

Vevkjerringen sine egg legges på fuktige steder, og de største artene kan legge opp til 300 egg. En vevkjerring bruker 6-9 mnd på å bli voksne.

Vi finner vevkjerring litt forskjellige steder ut i fra art, noen finner vi i løvskog sør i landet, noen trives i hager og noen finnes i hele landet

En forsvarsmekanisme som vevkjerringen har er at den kan slippe beina sine for å unnslippe hvis noe angriper den. Den er også utstyrt med stinkkjertler på kroppen.

Bekjempelse

Vevkjerring anses ikke som noe skadedyr, og skal derfor ikke bekjempes. Om den har forvillet seg inn i et hus, så vil den raskt tørke ut om den ikke får tilgang på vann. Vi anbefaler at man hjelper vevkjerringen ut om den oppdages innendørs. Du kan f.eks. bruke kost og feiebrett.

Velg land