Tyvbille og messingbille

Vanlige problemer

Disse billene er alteter. De er nattaktive og trives godt i dyrebol. De spiser både rester av døde planer og dyr. De kan også trives godt i kjøkkenskapet hvor de lever av smuler og rester i kriker og kroker.

Tips og råd

  • Tøm skap og hyller. Fjern hyller
  • Rengjør deretter nøye. Bruk helst støvsuger. Kast eller frys støvsugerposen når du er ferdig
  • Kontrollèr varer nøye før de settes tilbake. Varer med skader eller billelarver kastes
  • Varer som er lett angrepet kan fryses
  • Om det ikke hjelper å rengjøre, ta kontakt med et skadedyrfirma for å få hjelp.

Velg land