Papptak

Vannansamlinger er takpappens verste fiende. De oppstår ofte på samme sted på taket og om det finnes en ødelagt skjøt vil vannet lekke inn. Om det blir minusgrader og vannansamlingene fryser, kan det føre til sprekker i pappen. Da kan fukt lett spre seg til de underliggende lagene.

Tips og råd

 • Undersøk taket hvert år så du kan oppdage eventuelle skader i tide. Vær forsiktig og tenk på din egen sikkerhet
 • Hold utkikk etter sprekker og bobler i pappen
 • Se nøye på skøtene mellom pappskivene. Det skal ikke være glipper
 • Sjekk om og eventuelt hvor det ligger vanndammer etter kraftig nedbør
 • Stryk på asfalt eller tjære med 3-5 års mellomrom. Rådfør deg med en taktekker dersom du er usikker
 • Undersøk at takpappen sitter fast (limt eller spikret) mot skorsteiner
 • Sjekk taket innenfra. Misfarginger og fuktflekker på innertaket kan komme av takpapp som ikke er tett
 • Rens takrenner for løv og liknende
 • Vær forsiktig så du ikke skader taket om du rydder vekk is eller snø

Velg land

  ring oss 41 41 41 28