Flatt tak

Resultatet blir det samme: ett tak som ikke står i mot fukt og et hus som kan få råte eller mugg.

Se opp for vanndammer

Slukene kan være det alvorligste problemet. Havner løv og andre løse ting i sluket dannes vannpytter. Om det blir kaldt kan dette vannet fryse og isen får lett pappskivene til å sprekke. Fukten har da fri vei til de underliggende lagene.

Fukt kan også komme innenfra

Varm luft stiger. Når det treffer det kaldere innertaket kondenserer luften og blir til fukt. Løsningen er et lag med membran som hindrer den varme luften fra å nå taket, en såkalt konveksjonssperre.

Tips og råd

  • Rens slukene ofte
  • Kontroller taket flere ganger i året. Sjekk for sprekker og bobler samt kontroller mellom takets pappskiver. Vær forsiktig og tenk på din egen sikkerhet
  • Se ette vanndammer etter mye regn
  • Pass på at det er tett rundt skorsteiner, rør og andre uregelmessigheter
  • Inspiser innenfra. Misfarginger, sprekker og fukt er tegn på at taket kanskje lekker

Velg land

    ring oss 41 41 41 28