Kjølig soverom

Hvorfor har kjølige soverom ofte fuktproblemer?

Dersom soverommet tilføres mer fukt enn det som fjernes, blir rommet fuktet ned.

Gjennom svette og pust tilfører vi soverommet 0,4 til 1,0 liter vann per natt per person, avhengig av hvor mye vi svetter. Fukt kan også tilføres fra andre deler av huset. Dersom soverommet ligger i øverste etasje, vil luft fra stue / kjøkken stige opp til soverommet. I et kjølig soverom blir denne lufta kjølt ned og relativ luftfukt øker. Om vinteren er ytterveggene kaldere enn rommet, og lufta inntil yttervegg kjøles enda mer. Dette gir lokalt høyere luftfukt. Fukten setter seg i inventar og yttervegger.

Riktig ventilasjon fjerner fukt. Varm og fuktig inneluft i soverommet erstattes da med tørr og kald uteluft (som har lavere absolutt vanninnhold og lavere duggpunkt). Jo varmere soverommet er, jo mer fukt fordamper fra sengetøy og vegger, denne fukten tas opp i luften og ventileres ut av rommet.

Mugg i kjølige soverom

Når den relative fukten kommer over 75 % kan tørketålende mugg vokse. Høyere luftfukt gir grobunn for flere muggsopparter. På kalde yttervegger i kjølige soverom finner vi om vinteren ofte høy nok luftfukt til at mugg kan vokse. Ekstra kaldt blir det bak senger og skap som står mot yttervegg. Her øker fukten og muggen trives bedre. Mugg vokser ofte bak tapetet, dermed er den vanskelig å oppdage. Mugg kan vokse ned til null grader.

Tabellen viser hvor fuktig det blir på et kjølig soverom når vanlig boligluft kommer inn og nedkjøles. For eksempel blir det ved en temperatur på 22 °C og luftfukt på 50% i stua og 15 °C på soverommet så fuktig at mugg kan leve (røde felt). Dersom soverommet er kaldere, kan man få muggvekst selv ved tørrere stueluft. På en kald yttervegg vokser muggen enda lettere.

Midd i kjølige soverom

Husstøvmidd spiser døde hudceller som har falt av huden vår (flass etc.). I middens avføringen finnes stoffer som mange mennesker reagerer allergisk på. Det er derfor uheldig med midd i omgivelsene.

Husstøvmidd må ha luftfukt over 55 % og temperatur over 15 °C for å formere seg. Midden trives best og formerer seg fortest ved 25 °C og 75 % luftfukt, denne temperaturen finner vi i senga når vi sover.

De fleste stedene i huset kan vi holde fri for middvekst ved å holde luftfukten under 50 %. Undersøkelser tyder på at midd har problemer med å formere seg innendørs. Det stedet som oftest er passe varmt og ofte fuktig nok er senga vår. I senga er det også mye hudrester, så her har midden størst mulighet for å formere seg.

Det er veldig forskjellig hvor mye mennesker svetter om natten. De som svetter mye gir midden gode livsbetingelser hele natten. Dersom senga res opp om dagen forblir senga varm og fuktig lenge, og midden fortsetter sin aktivitet også når vi ikke sover. Senga bør ikke res opp, da tørker den fortere. Madrassen bør ha vaskbart trekk eller en overmadrass med vaskbart trekk. Sengetøy, dyne, pute og madrasstrekk skal vaskes ved 60 °C jevnlig. Kjølige soverom skal tørkes ut en gang i uka (se punkt 1208). Et tiltak for å holde midd borte fra senga er bruk av elektrisk varmeteppe. Varmen fra dette vil holde senga tørr mens vi ligger der, og det tørker ut senga før vi legger oss og etter at vi står opp.

Eksempler på problemer og feil bruk av soverom

 • Soverommet er uten ventilasjon om natten. Fukten fra de som sover setter seg dermed på vegger og inventar i rommet og fukter dette ned. Lufting om natten vil minske problemet. Lufting om dagen hjelper lite, da rommet kjøles ytterligere ned og vi får ikke fukten ut av vegger, sengetøy og annet.
 • Soverommet mangler eller har for små innluftventiler eller ventilene er stengt. Innluftventiler bør monteres eller utbedres.Soverommet bør ha 25 m3 /h innluft pr person.
 • Soverommet har ikke ventil i dør til resten av huset (overstrømningsventil). Dermed blir ventilasjonen av soverommet meget svak selv om ventiler ut står åpne. Overstrømningsventiler bør monteres, eventuelt kan soveromsdør settes på gløtt.
 • Ventilasjonen i boligen er for svak og luft kommer fra bolig/stue og fukter ned soverommet. Ventilasjonen må bedres.
 • Soverommet ligger i øverste etasje og avtrekk er stengt / ødelagt / mangler i denne etasjen. Dermed vandrer brukt luft fra boligen opp på soverommet og ut av innluftsventilene. Avtrekk i øverste etasje (utenfor soverom) utbedres / monteres.
 • Luften i boligen er generelt fuktig. Når den kommer inn på soverommet, fuktes soverommet ned. Luftfukten i bolig/stue bør reduseres til under 40%. Kontrollér med luftfuktmåler (hygrometer).
 • Seng / skap står mot yttervegg, bak denne er det meget kjølig og fare for muggvekst. Bør settes mot innervegg eller med luftlomme mot yttervegg.
 • Soverommet er fuktig. Rommet må varmes opp jevnlig slik at det tørkes ut, for eksempel en gang i uken. Rommet varmes til 20-22 °C i 4-6 timer. Intervallufting (gjennomtrekk i 5 minutter) gjennomføres et par ganger i timen under oppvarmingen.
 • Madrassen på soverommet er uten lufting på undersiden (for eksempel skumgummimadrass rett på gulv eller tett sengebunn). Fukt kan samles i madrassen og gi mugg. Sørg for at madrassen har lufting under. Sjekk også babysenger.

Eksempler på tiltak mot husstøvmidd i soverom

 • Soverommet skal ikke ha festede gulvtepper/vegg-til-vegg-tepper.
 • Hold soverommet støvfritt med jevnlig støvsuging. Bruk sentralstøvsuger eller støvsuger med HEPA-filter. Filleryer etc. vaskes jevnlig.
 • Kontroller at luftfukten på soverommet ikke overstiger 50 %. Bruk luftfuktmåler (hygrometer).
 • Dersom soverommet holdes kjølig (under 16 °C) må det tørkes ut jevnlig, se punkt 1208.
 • Gamle dunputer kan inneholde store mengder midd og avføring. Kjøp nye, vaskbare puter.
 • Gammel madrass kan være full av allergener. Hvis ikke madrasen kan skiftes brukes overmadrass med vaskbart trekk.
 • Bruk overmadrass, dyne og pute som kan vaskes på 60 °C.
 • Vask dyner, puter og overmadrass på 60 °C minimum 2 ganger årlig.
 • Frysing eller oppvarming til over 60 °C kan drepe midden, men fjerner ikke allergenene slik som ved vasking.
 • Skift sengeklær minst 2 ganger i måneden.
 • Ikke re opp senga om morgenen. La sengetøyet ligge åpent og tørke etter natten.
 • Dersom man svetter mye om natten, kan man prøve med varmeteppe eller oppvarmet vannseng for å holde senga tørr. Alternativt bør man ha flere hodeputer som vaskes samtidig med sengetøy. Overmadrass og dyne bør da også vaskes hyppigere.

Velg land