Oppforet gulv

I Norge har det vært vanlig å legge isolasjon rett på bakken (isopor e.l.), deretter et plastsjikt og så legge betongsålen oppå dette. Det gir en tørrere betongsåle og lite fuktproblemer.

Problemene med oppfôrede gulv er todelte:

1. Fukt utenfra

Dersom det ikke ligger plast og isolering under støpen vil ofte betongsålen stå fuktig. Oppfôrede gulv på slik betongsåle gir derfor ofte muggproblemer.

Man bygde derfor inn en fuktsperre av plastfolie (ikke på bildet) mellom betongen og treverket i gulvet. Problemene fortsatte likevel ofte. Dette var fordi det ikke hadde blitt fjernet sagflis og annet løst materiale før fuktsperren ble lagt der.

2. Brister i membranen

Hvis gulvet er flislagt ligger membranen under overflatesjiktet. Noen ganger finnes det ingen membran.En plastmatte fungerer både som belegg og impregnering (merk at bildet ikke viser plastmatten).

Sprekker eller glipper i en plastmatte gjør at luften kan komme til de underliggende deler av gulvet. Det samme gjelder sprekker i flisgulvets membran.

Noen ganger kan man ordne problemer med fukt uten å måtte rive opp gulvet. Ved lekkasjer som har rent ned i oppfôrede fulv, må gulvet rives opp.

Tips og råd

  • Inspiser overflaten innimellom
  • Se etter sprekker i fliser og fugemasse
  • Se etter steder hvor vinylen har glidd ut, sprekker eller bobler er dannet
  • Gjennom ventilasjonen med varm luft tørkes gulvkonstruksjonen, og ytterligere skader kan unngås samt at du kan unngå en kostbar reparasjon
  • Du trenger en fagmann hvis du skal installere gulvvarme
  • Kjenn etter om det er mugglukt i gulv og hjørner

Velg land

    ring oss 41 41 41 28