Flytende gulv

Den ytterste fuktbeskyttelsen er ofte dårlig. Dette ble løst gjennom å legge en membran mellom betongen og de øvrige gulvlagene. Om man ikke fjernet sagspon og annet løst materiale før membranen ble lagt på, kunne det oppstå muggproblemer.

Gulvleggere benyttet dessuten ofte sand for å lage en jevn overflate på betongen, som man senere la et nytt betonglag oppå. En slik konstruksjon kalles sandwich gulv. Sanden var ofte utsatt for angrep av mugg.

Veggens sviller og svillremser er et annet potensielt problem. De ble ofte plassert før man la på fuktsperren og treverket fikk dermed ingen beskyttelse mot fukt.

Illustrasjonen over er et eksempel på hvordan et gulv kan se ut. Om overflaten er linoleum finnes oftest ingen membran. Om det ikke er gulvvarme i gulvet finnes det heller ingen varmerør som på bildet.

Tips og råd

  • Inspiser overflaten med jevne mellomrom
  • Fliser: Se etter sprekker i fliser og fuger
  • Plastbelegg: Se etter om plastbelegget har sprukket, sluppet eller det er dannet bobler
  • Vi anbefaler at du kontakter fagfolk dersom du skal legge varme i gulvet

Velg land

    ring oss 41 41 41 28