Vindu

Vinduskarmer og sprosser kan skades av fukt og råte. Kittet, massen som tetter mellom glasset og karmene sprekker etter noen år. Dessuten må vindusbeslaget være tett og riktig montert mot fasaden for å forhindre fuktskader.

Kondens på vinduet er et dårlig tegn

Har du opplevd at det dugger og oppstår kondens på vinduer uten åpenbar grunn? Kondens på vinduet betyr at luftfuktigheten inne er for høy i forhold til luftskiftet. Er det fuktig over lenger tid kan du få muggvekst og råteskader.

Vinduer som ikke vil åpnes

Har du problem med å få opp vinduer eller dører? Om vinduer eller dører har slått seg, eller er vanskelig å åpne, kan det være et resultat av for høy luftfuktighet og fukt.

Tips og råd til fuktsikre vinduer

 • Kontroller alle deler av vinduene hvert år
 • Reparer vinduer som er ødelagte. Bytt ut skadede deler og legg på nytt kitt ved behov
 • Har du gamle vinduer (mer enn 70 år) som har lite råte så risikerer du mindre holdbare vinduer dersom de skiftes ut

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land