Ventilasjon inn

Øverst eller nederst på døra til baderomsdøren bør det finnes en spalte eller glippe. Da kommer luft fra huset inn på det fuktige rommet og hjelper til med å dempe luftfuktigheten der inne.

Spalten bør være nederst på døren da det gir lite fuktig luft ut av våtrommet og inn i naborommet og skaper en effektiv fukttransport opp til avtrekket.

Slik oppdager du ventilasjonsproblemer:

Ventilasjonsproblemer oppdager du lett: Kondensen i rommet er der lenge eller blir til vann på speil, vegger, gulv og andre kalde overflater etter en dusj. Dette må løses med bedre ventilasjon, ikke ved å åpne døren til naborommet.

Det kan komme av dårlig innsug av luft, men helst av at det suges for lite varm luft ut av rommet via viften - eller en kombinasjon av begge.

Ni tegn på fuktskader:

 • Vanninntrengning i kjeller eller sokkeletasje
 • Fuktige kjellermurer
 • Misfarging eller sverting på vegger eller i tak, spesielt i våtrom, men også bak møbler og skap plassert mot kalde yttervegger
 • Vannlekkasjer i bygningskonstruksjoner eller husets røranlegg
 • Kondensering på vinduer
 • Synlig hussopp
 • Synlig muggsopp
 • Mugglukt
 • Insekter kan også være indikasjon på fuktskade

Tips og råd til baderomsdøren

 • Om din baderomsdør ikke har spalte bør du bytte døren eller lage en spalte/luftehull nederst i døren
 • Hold døren stengt når det er fuktig inne på badet

Velg land

  ring oss 41 41 41 28