Tegn på fugleproblem

Tegn på fugleproblem

Vanlige fugleproblemer

  • Store ansamlinger av fugl på hustak og fugl som tar seg inn i bygninger
  • Fugl som åpner søppelkasser og sprer søppel
  • Større mengder ekskrementer avsatt på fortau, biler og bygninger
  • Syreskader på bygninger, statuer og kjøretøy
  • Måker som har lært seg å stjele mat direkte fra mennesker

Sikkerhetsrisikoer

Fugleskitt er svært surt og fremskynder forringelsen av byggematerialer.

Oppsamlet avføring kan svekke broer eller andre strukturer, og i verste fall forårsake en alvorlig sikkerhetsrisiko.

De kan også tette takrenner som kan føre til lekkasjer og råteskader.

Fugler er bærere av en del sykdommer som også kan smitte over til oss mennesker, som for eksempel Salmonella.

Ekstra kostnader for rengjøring, reparasjon, utskifting og vedlikehold

Fugleskitt inneholder en høy konsentrasjon av urinsyre, som er svært etsende for visse materialer.

Når fugleskitt kommer i kontakt med overflater som metall, stein, betong og maling, oppstår det en kjemisk reaksjon mellom urinsyren og materialet. Urinsyren reagerer med metallet eller sementforbindelsene, noe som fører til nedbrytning og oppløsning av materialet.

Som et resultat må avføringen ryddes opp ofte og riktig, noe som øker kostnader for huseiere, bedrifter og kommuner.

Skjemmende bygninger og gatemøbler

Fugleskitt er ikke pent å se på. De gjør benker skitne og hindrer folk i å sitte på dem.

Skulpturer, fasader og biler dekket av fugleskitt er et stygt syn og skaper en mindre hyggelig boopplevelse.

Velg land