Teger

Kroppen er sett ovenfra ofte mer eller mindre oval, men det finnes også teger med svært smal form. Kroppen er alltid flattrykt.

Mange teger avgir et stinkende stoff som forsvar. Sugesnabelen brukes til å suge saft fra planter (hos de fleste arter) eller kroppsvæske fra andre insekter og små dyr. Noen arter suger blod fra større dyr, slik som veggedyr gjør.

Det finnes omtrent 70 000 arter av teger i verden, de fleste av disse bor i tropiske strøkm i Norge er det funnet omkring 470 arter.

Tegene finnes også i flere forskjellige habitater. Noen teger holder til på og under vann, mensmajoriteten av tegene holder til på landoverflaten.

Teger skiller seg fra andre insekter som biller på munnen. Biller har kjever, mens teger har en snabelformet munn for å suge opp føden. Snabelen består av flere ledd som vanligvis ligger bakover under kroppen når den ikke er i bruk.

Velg land